Przewodnicząca KE w orędziu o stanie UE zapowiada nowe reguły zarządzania finansami i jeden zbiór przepisów podatkowych dla firm

Przewodnicząca KE w orędziu o stanie UE zapowiada nowe reguły zarządzania finansami i jeden zbiór przepisów podatkowych dla firm
Ursula von der Leyen Fot. Jim Mattis [Public domain]
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska w październiku 2022 r. ma zaproponować, by państwa członkowskie Unii miały większą elastyczność co do metod redukcji zadłużenia, ale też podlegały ostrzejszym kryteriom w rozliczaniu ze zobowiązań, wynika z zapowiedzi przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen. KE planuje także pakiet wsparcia dla MŚP i jeden zbiór przepisów podatkowych dla przedsiębiorstw w Europie - tzw. BEFIT.

W październiku przedstawimy nowe pomysły dotyczące zarządzania gospodarczego.

„[…] Państwa członkowskie powinny mieć większą elastyczność co do metod redukcji zadłużenia. Należy jednak wprowadzić większą rozliczalność za realizację tych założeń, które wspólnie uzgodniliśmy” – powiedziała von der Leyen w orędziu o stanie Unii.

Czytaj także: W orędziu o stanie UE mocne wsparcie Ukrainy >>>

Prostsze reguły

W jej ocenie, powinny istnieć prostsze reguły, które wszyscy są w stanie stosować po to, by możliwe było otwarcie przestrzeni dla inwestycji strategicznych i wytworzenie „niezbędnego klimatu zaufania dla rynków finansowych”.

Pakiet pomocy gospodarczej dla MŚP

Przewodnicząca KE zapowiedziała pakiet pomocy gospodarczej dla MŚP.

„Obejmie on wniosek w sprawie jednego zbioru przepisów podatkowych dla przedsiębiorstw w Europie – tzw. BEFIT. Ułatwi to działalność gospodarczą w Unii […] Ponadto dokonamy przeglądu dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach – ponieważ to po prostu nie jest w porządku, że aż jedna czwarta upadłości wynika z opóźnień w płatnościach faktur” – podkreśliła.

Akt w sprawie surowców krytycznych

Komisja ma też przygotować europejski akt w sprawie surowców krytycznych, który ma określić projekty strategiczne w całym łańcuchu dostaw, od wydobycia po rafinację, od przetwarzania po recykling, a także poziomy rezerw strategicznych w obszarach, w których dostawy są zagrożone.

„Lit i metale ziem rzadkich staną się niebawem ważniejsze niż ropa naftowa i gaz. Już samo nasze zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich wzrośnie pięciokrotnie do 2030 r. […] Problemem jest tylko to, że obecnie niemal cały rynek jest opanowany przez jeden kraj” – oznajmiła von der Leyen.

Wskazała, że państwa UE muszą „uniknąć kolejnej zależności, jak w przypadku ropy naftowej i gazu”.

Szefowa KE zapowiedziała odnowienie relacji z ważnymi regionami wzrostu, przedłożenie do ratyfikacji umowy handlowej z Chile, Meksykiem i Nową Zelandią, kontynuację negocjacji z Australią i Indiami.

„Lecz zabezpieczenie dostaw to tylko pierwszy krok. Równie istotne jest przetwarzanie tych metali. Dziś światowy przemysł przetwórczy kontrolowany jest przez Chiny. Niemal 90% metali ziem rzadkich i 60% litu przetwarzanych jest w tym kraju” – podkreśliła.

Zapowiedziała zwiększenie wkładu finansowego w projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) i powołanie Europejskiego Funduszu na rzecz Suwerenności.

Von der Leyen poinformowała, że  „w nadchodzących miesiącach ruszy budowa pierwszej gigafabryki czipów”.

Zapowiedziała inwestycje w kształcenie i szkolenie,  współpracę z przedsiębiorcami i pozyskiwanie i rekrutację specjalistów spoza Unii.

Środki antykryzysowe w celu ograniczenia wzrostu cen energii

Komisja Europejska będzie dążyć do zmniejszenia wzrostu cen energii, zaproponuje też środki mające na celu ograniczenie dochodów wytwórców energii elektrycznej i zmuszenie firm sektora paliw kopalnych do dzielenia się zyskami, jakie osiągają dzięki rosnącym cenom energii – poinformowała także Ursula von der Leyen.

Proponujemy pułap przychodów dla przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną po niskich kosztach.

„Przedsiębiorstwa te uzyskują przychody, na które nigdy nie liczyły, o których nie odważyłyby się nawet marzyć. Zyski są w naszej społecznej gospodarce rynkowej zjawiskiem pozytywnym. Jednak w obecnych czasach osiąganie rekordowych zysków dzięki wojnie, kosztem konsumentów, jest niedopuszczalne. Dziś musimy dzielić się zyskami i kierować je do tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Dzięki naszemu wnioskowi państwa członkowskie zyskają ponad 140 mld euro na bezpośrednie złagodzenie wstrząsu” – zaznaczyła von der Leyen podczas przemówienia o stanie Unii Europejskiej.

Dodała, że ponieważ obecny kryzys wiąże się z paliwami kopalnymi, również przemysł paliw kopalnych ma przed sobą szczególne zadanie.

„Duże przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i węglowe generują wysokie zyski. Muszą więc uczciwie się nimi podzielić – muszą odprowadzić udział z tytułu kryzysu. Te wszystkie rozwiązania, nad którymi pracujemy, to środki wyjątkowe i przejściowe. Dotyczy to również naszych rozmów na temat pułapów cenowych. Musimy nadal działać na rzecz obniżenia cen gazu. Musimy zagwarantować bezpieczeństwo dostaw, a jednocześnie zapewnić naszą konkurencyjność na arenie światowej” – powiedziała.

Przyznała, że UE pracuje nad ustaleniem „bardziej reprezentatywnej” ceny referencyjnej gazu niż holenderski hub TTF, gdzie ceny gazu gwałtownie wzrosły.

„Musimy zakończyć dominujący wpływ gazu na ceny energii elektrycznej. W tym celu przeprowadzimy głęboką i obszerną reformę rynku energii elektrycznej” – zaznaczyła.

Von der Leyen mówiła też o rynku wodoru, który – jak podkreślała – może przynieść przełom w europejskiej energetyce.

„Rynek wodoru musi stać się rynkiem masowym, a nie jak dotychczas – niszowym. Plan REPowerEU pozwolił nam podwoić wyznaczony cel – do 2030 r. chcemy wytwarzać w Unii Europejskiej 10 mln ton wodoru odnawialnego rocznie. Aby to osiągnąć, na rynku musi pojawić się podmiot zdolny przewodzić temu procesowi, tak aby możliwe było wypełnienie luki inwestycyjnej i dopasowanie przyszłej podaży do popytu. Dlatego też mogę dziś ogłosić, że utworzymy nowy Europejski Bank Wodoru. Bank będzie występował jako gwarant przy zakupie wodoru, między innymi przy użyciu zasobów funduszu innowacyjnego. Bank będzie mógł zainwestować 3 mld euro w rozwój przyszłego rynku wodoru. Zbudujemy w ten sposób gospodarkę przyszłości” – zaznaczyła. 

KE zapowiada współpracę z Ukrainą, by zapewnić jej dostęp do jednolitego rynku

Komisja Europejska zamierza współpracować z Ukrainą, by zapewnić jej płynny dostęp do jednolitego rynku. Planuje też wprowadzenie Ukrainy do europejskiego obszaru bezpłatnego roamingu, zapowiedziała Ursula von der Leyen.

„Opierając się na tych wszystkich osiągnięciach, Komisja będzie współpracować z Ukrainą, by zapewnić płynny dostęp do jednolitego rynku. I vice versa. Nasz jednolity rynek jest jednym z największych sukcesów Europy. Nadszedł czas, by rozszerzyć ten udany projekt również na naszych ukraińskich przyjaciół” – powiedziała von der Leyen w orędziu o stanie UE.

Zapowiedziała wprowadzenie Ukrainy do europejskiego obszaru bezpłatnego roamingu.

„Ukraina jest już coraz popularniejszym ośrodkiem technologicznym, w którym znajduje się wiele innowacyjnych młodych przedsiębiorstw. Dlatego chcę, abyśmy zmobilizowali pełną siłę naszego jednolitego rynku, aby pomóc przyspieszyć wzrost i stworzyć możliwości” – podkreśliła.

Szefowa KE przypomniała, że w marcu br. Ukraina została przyłączona do europejskiej  sieci energetycznej. 

„Miało to nastąpić w 2024 r., lecz dokonaliśmy tego w dwa tygodnie. Obecnie Ukraina eksportuje do nas energię elektryczną. Chcę znacznie rozszerzyć ten wzajemnie korzystny handel” – powiedziała.

Przypomniała, że UE zawiesiła cła na ukraińskie towary.

UE zawiesiła cła w maju na okres roku). Ukraina po początkowym zniesieniu cel na początku wojny, z początkiem lipca przywróciła cła i podatki importowe na wszystkie towary, w tym także na owoce i warzywa z Unii Europejskiej.

Von der Leyen wskazała na konieczność nawiązania dialogu z innymi europejskimi państwami, które nie są objęte procesem akcesyjnym.

„Chcę, by mieszkańcy Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji wiedzieli: jesteście częścią naszej rodziny! Waszą przyszłością jest nasza Unia, a nasza Unia nie jest kompletna bez was. Dlatego też popieram propozycję utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej -– i wkrótce przedstawimy naszą wizję Radzie Europejskiej” – podsumowała szefowa KE.

Źródło: ISBnews