Przestępcy próbują zdobyć dane przedsiębiorców korzystających z Tarczy PFR, ostrzegają Policja i ZBP

Przestępcy próbują zdobyć dane przedsiębiorców korzystających z Tarczy PFR, ostrzegają Policja i ZBP
Fot. stock.adobe.com/ Roman
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uwaga! przestępcy atakują przedsiębiorców korzystających z Programu Tarcza Finansowa PFR, pod takim tytułem ukazał się w ubiegły piątek komunikat Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP. Z uwagi na znaczenie tego ostrzeżenia publikujemy je w całości za stroną ZBP.pl

Oszuści dzwonią proponując pomoc w złożeniu wniosku i uzyskaniu subwencji finansowych w ramach Programu #TarczaFinansowaPFR #ZBP @PolskaPolicja @Grupa_PFR

Szanowni Państwo,

Okres pandemii koronawirusa COVID-19 jest wykorzystywany przez przestępców, którzy dostrzegają swoją szansę w pozyskaniu środków pochodzących z rachunków klientów banków, w tym pozyskanych w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR. 

Wiemy, że oszuści dzwonią, głownie do osób prowadzących działalność gospodarczą, proponując pomoc w złożeniu wniosku i uzyskaniu subwencji finansowych w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR.

W trakcie rozmowy przestępcy starają się namówić rozmówców do skorzystania z ich usług w zakresie złożenia wniosku o wsparcie finansowe, który można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wmawiają przy tym przedsiębiorcy, że jest to proces bardzo skomplikowany i czasochłonny, sugerując, że bez eksperckiego wsparcia sobie nie poradzi – używają przy tym wysublimowanych metod socjotechnicznych.

Podczas połączenia przestępcy proszą o podanie:

‒ danych osobowych; 

‒ loginów i haseł do bankowości internetowej;

‒ treści SMS – kodów.

Pozyskanie takich danych pozwala przestępcom na wyprowadzanie środków z rachunków bankowych przedsiębiorcy, zarówno tych zdeponowanych już na nim, jak i tych, które wpłyną w ramach pomocy publicznej.

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania oferty pomocy przy złożenia wniosku w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP zaleca:

‒ niepodawanie loginu i hasła do bankowości internetowej, które powinien znać tylko jego właściciel;

‒ niepodawanie innych informacji wrażliwych np. danych osobowych, a w szczególności adresu skrzynki poczty elektronicznej;

‒ upewnienie się, że osoba dzwoniąca do przedsiębiorcy, jest faktycznie tą, za którą się podaje;

‒ nieotwieranie wiadomości poczty elektronicznej i załączonych do niej dokumentów lub linków, które pochodzą od osoby dzwoniącej lub innych podmiotów oferujących pomoc w założeniu wniosku w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR – to działanie może mieć na celu zainfekowanie sprzętu, którym posługuje się w przedsiębiorca;

‒ jeżeli osoba dzwoniąca podaje się za funkcjonariusza Policji i twierdzi, że środki w Banku są w niebezpieczeństwie – nie należy wierzyć, zaleca się zerwanie połączenia i wykonanie samodzielnego połączenia na infolinię Banku;

‒ nieinstalowanie dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach z których następuje logowanie do bankowości internetowej.

Przestępcy wykorzystują trudny czas, jakim jest pandemia, wymyślając coraz to nowe scenariusze oszustw, często oparte na strachu przed skutkami koronawirusa.

Należy zachować zdrowy rozsądek i dużo ostrożności w kontakcie telefonicznym. Nie ulegajmy presji, nie dajmy skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertom, nie działajmy pod wpływem chwili.

Zawsze klienci banków w sytuacjach nietypowych mają prawo skontaktować się ze swoim bankiem, a w przypadku gdy podejrzewają, że dochodzi do popełnienia przestępstwa, mają prawo zgłosić to na Policji. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Komendy Głównej Policji – http://policja.pl/pol/aktualnosci/189021,Ostrzegamy-przestepcy-atakuja-przedsiebiorcow-korzystajacych-z-Programu-ARKA.html

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
Komenda Główna Policji

Źródło: aleBank.pl