Przegląd: Biznes i odpowiedzialność

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Popularne powiedzenie mówi, iż w biznesie pierwszy milion trzeba ukraść. Jakby w myśl tej zasady wielokrotnie przekonujemy się, że w potocznym rozumieniu "etyka" i "przedsiębiorczość" są pojęciami wzajemnie przeciwstawnymi. Temu poglądowi zadaje kłam nurt biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Eliza Smyrgała

Etyka w biznesie nie jest nową ideą na świecie, podobnie jak Corporate social responsability (CSR) – angielskie określenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W Polsce jednak często postrzega się ją jako ochronę środowiska i działania charytatywne, nadal uznając ją za element strategii marketingowej.

Biznes odpowiedzialny społecznie odnosi się do wszelkich działań podejmowanych przez firmę i zakłada moralne postępowanie wobec wszystkich jej interesariuszy. Oznacza to sprawiedliwe traktowanie dostawców i pracowników, zgodną z rzeczywistym stanem rzeczy reklamę i ochronę środowiska.

W praktyce nie są to wygórowane oczekiwania: za wykonaną pracę i dostarczony towar należy się odpowiednia zapłata, nie zatrudnia się dzieci, pracowników traktuje się równo i z szacunkiem, unika się masowych zwolnień. Ponadto dużą wagę powinno się przykładać do corporate governance i rzetelnej polityki informacyjnej spółki. Najważniejszą kwestią jest jednak wpływ działalności firmy na najbliższe jej otoczenie – społeczność lokalną. Zgodnie z założeniami, przedsiębiorstwa powinny po pierwsze nie szkodzić, a wraz ze wzrostem świadomości i możliwościami jej oddziaływania, także podejmować kroki mające na celu poprawę wspólnych warunków życia. Na tym etapie często firmy podejmują się organizacji wolontariatu pracowniczego. Jego istotą jest poświęcenie czasu pracowników na nieodpłatną działalność na rzecz innej społeczności. Często przybiera on postać działań edukacyjnych (np. warsztatów, lekcji w szkołach), pomocy w domach dziecka oraz inicjatyw w rodzaju malowania szkoły czy remontu gminnej stołówki.

Działając w ten sposób, firmy często budują swój pozytywny obraz w oczach społeczności, w której dane im było działać. Ponadto ogłaszanie podejmowanych inicjatyw
często wiąże się z przychylnością inwestorów i konsumentów, a to, w rezultacie, może znacznie wpłynąć na wyniki spółki. Z tego właśnie względu CSR jest często zaliczany do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI