Przedsiębiorcy zgłosili 249 propozycji zmian przepisów w aplikacji „Głos Przedsiębiorcy”

Przedsiębiorcy zgłosili 249 propozycji zmian przepisów w aplikacji „Głos Przedsiębiorcy”
Fot. stock.adobe.com/rangizzz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w ramach aplikacji "Głos Przedsiębiorcy" otrzymało od przedsiębiorców 249 propozycji zmian w przepisach, 23 pomysły już są realizowane, a w przypadku 39 trwają konsultacje dotyczące ewentualnego ich wdrożenia, poinformowała minister Jadwiga Emilewicz.

23 pomysły już są realizowane, a w przypadku 39 trwają konsultacje dotyczące ewentualnego ich wdrożenia #GłosPrzedsiębiorcy @MPiT_GOV_PL

Rolą MPiT w bieżącej obsłudze „Głosu Przedsiębiorcy” jest wstępna analiza zgłaszanych propozycji. W procesie opiniowania resort współpracuje z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Jej eksperci pomagają w merytorycznej weryfikacji pomysłów.

Zmiana w relacjach między biznesem a administracją

„Nasz resort traktuje przedsiębiorców jako partnerów i słucha ich opinii przygotowując zmiany w prawie. „Głos Przedsiębiorcy” jest symbolem zmiany w relacjach między biznesem a administracją. To dla całej administracji publicznej niezwykle cenne źródło informacji. Dzięki platformie przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób przekazać swoje propozycje, a administracja otrzymać komentarze i uwagi do swoich pomysłów. W nowej odsłonie aplikacja ta działa od kilku miesięcy, a wstępną selekcję pomysłów prowadzi właśnie FPP” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Dodała, że od maja ub.r., kiedy weszły przepisy związane z kodeksem biznesu to dziennie rejestruje się 900 nowych podmiotów, małych przedsiębiorców, a to jest więcej niż się wyrejestrowuje.

„Nasza współpraca z resortem układa się bardzo dobrze. Pomysł jest prosty i przejrzysty, a – co najważniejsze – można szybko i efektywnie wdrażać usprawnienia dla biznesu. Niezwykle ważne jest, aby pozostałe resorty ściśle współpracowały z ministerstwem w tym obszarze. Kolejnym krokiem będzie rozszerzenie tego projektu na kolejne resorty” – powiedział przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej Marek Kowalski podczas konferencji prasowej.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy legislacyjne

Za pośrednictwem formularza online przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy legislacyjne. Projekty mogą dotyczyć 7 kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców, inwestowanie w Polsce.

W przypadku, gdy sygnalizowany problem zostanie oceniony jako istotny, a jego rozwiązanie możliwe do wprowadzenia w obecnych warunkach, pomysł przekazywany jest do resortu właściwego dla danej sprawy.

Wśród zrealizowanych pomysłów resort wymienił m.in. wprowadzenie dodatkowych zachęt podatkowych dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, czy obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na małą skalę.

Źródło: ISBnews