„Przedsiębiorcy Dobrej Woli”, czyli biznes odpowiedzialny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

spotkanie.03.400x267"Przedsiębiorcy Dobrej Woli" to rozpoczynająca się właśnie trójmiejska kampania, która ma na celu zbadanie, jak przedsiębiorcy angażują się w pomoc charytatywną. Przede wszystkim chodzi jednak o nakłonienie jak największej części z nich do takiej aktywności.

Troszczyć się, czyli dzielić

Kampania rozpoczyna się badaniem, w którym pomorscy przedsiębiorcy zostaną zapytani o takie kwestie jak: kwoty przeznaczane na cele charytatywne, wspierane dziedziny (sport, kultura, ekologia, opieka społeczna itp.) i motywację angażowania się w działalność charytatywną. Na podstawie badania na początku grudnia zaprezentowany zostanie raport wskazujący trendy w tych działaniach. Pomysłodawcą i patronem kampanii jest Andrzej Boczek, prezes zarządu AB Inwestor.

Celem kampanii jest zachęcenie jak największej liczby przedsiębiorców, którym udaje się osiągnąć sukces w naszej społeczności, by się z tą społecznością dzielili –  mówi Andrzej Boczek. – Z własnego doświadczenia wiem, że jest to źródło ogromnej satysfakcji, a efekty mogą przyczyniać się do realnej poprawy jakości życia mieszkańców regionu – dodaje. Jego firma odpowiada m.in. za budowę gdyńskiego Skate Parku, finansowanie nagród dla zdolnych poetów w „Konkursie Jednego Wiersza” czy bieżącą pomoc Domowi Dziecka w Gdyni Witominie i lokalnemu MOPS-owi.

Ludzi biznesu zaangażowanych w podobne działania w Polsce jest wielu. Tymczasem z badań Agencji Rozwoju Innowacji wynika, że 83% przedsiębiorców podejmujących działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu nie informuje o tym lokalnych społeczności, czyli nie prowadzi żadnych kampanii informacyjnych. Jak przekonuje pomysłodawca kampanii to błąd, który pozwala na utrzymywanie się krzywdzących stereotypów dotyczących przedsiębiorców.

Kształtowanie rzeczywistości

Kampania „Przedsiębiorcy Dobrej Woli” to również próba uświadomienia ludziom biznesu, że pomaganie i społeczne zaangażowanie powinno stanowić integralną część strategii przedsiębiorstwa. Wielu przedsiębiorców angażuje się w spontaniczną pomoc np. poprzez drobne dotacje rzeczowe lub finansowe, warto jednak takie działania na stałe wpisać w swoją działalność. Inicjatywy społeczne i charytatywne to bowiem możliwość realnego wpływu na lokalne otoczenie, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorcy to najczęściej osoby samodzielne, które nie boją się brać spraw w swoje ręce i stawiać czoła wielu przeszkodom. Warto te cechy osobowości wykorzystywać także dla zmiany otoczenia na lepsze poprzez inicjowanie i finansowanie działań o charakterze charytatywnym. Mam szczerą nadzieje, że nasza kampania w tym znacznie pomoże – tłumaczy Andrzej Boczek.

Projekt ma na celu zachęcić jak największe rzesze ludzi biznesu nie tylko do aktywnego włączania się w działania charytatywne, lecz inicjowanie ich. Finalny raport z badania zaprezentowany zostanie na konferencji już na początku grudnia. Sama kampania potrwa do końca stycznia 2015 roku.

Źródło: AB Inwestor