Przedsiębiorcy coraz bardziej zdyscyplinowani

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.04.400x267Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów to od lat poważne utrapienie dla wielu polskich przedsiębiorców. Tego typu problem przed rokiem sygnalizowało ponad 72 proc. spółek. Ale - jak pokazuje cykliczne badanie Bibby MSP Index - nastąpiła w tym obszarze wyraźna poprawa: obecnie niecałe 64 proc. badanych sygnalizuje problemy z uzyskiwaniem płatności w terminie.

Niewątpliwie odsetek przedsiębiorców poszkodowanych przez zatory płatnicze pozostaje wciąż na wysokim poziomie, ale z drugiej strony szybko rośnie grupa przedsiębiorstw, które coraz skuteczniej radzą sobie z nieterminowymi płatnościami. Jednak małe i średnie firmy w nadchodzącym półroczu spodziewają się mniejszej sprzedaży, a co za tym idzie nieznacznie gorszej płynności finansowej i tym samym lekkiego wzrostu zadłużenia. Jednocześnie – jak prognozują przedsiębiorcy – inwestycje i zatrudnienie będą utrzymane na mniej więcej podobnym poziomie jak dotychczas.

Bibby MSP Index (wskaźnik badany od 5 lat przez Bibby Financial Services), ukazuje tendencje i najbardziej prawdopodobne kierunki zmian w polskich małych i średnich firmach. W październiku tego roku osiągnął wartość 55,6 pkt. Oznacza to nieznaczny spadek (o 2,4 pkt.) w porównaniu z odczytem sprzed sześciu miesięcy, ale sytuacja wciąż jest lepsza niż rok temu, kiedy Bibby MSP Index wynosił zaledwie 53 pkt.

– Wynik powyżej 50 pkt. wskazuje na wciąż dobrą kondycję polskich małych i średnich przedsiębiorstw – wyjaśnia Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – Niewielki spadek jest prawdopodobnie efektem cyklu koniunkturalnego, co widać także w danych gospodarczych GUS i wskaźniku PMI.

Wśród branż badanych w ramach Bibby MSP Index, największy wzrost optymizmu odnotowano w branży transportowej. Przedstawiciele firm z tej branży prognozują poprawę poziomu zamówień, większe inwestycje oraz wzrost zatrudnienia. Mówią także o wzroście poziomu zadłużenia, co wskazuje m.in. na plan odświeżania flot w leasingu.

– Widzimy, że transportowcy przezwyciężyli największe problemy i stopniowo wychodzą na prostą – mówi Jerzy Dąbrowski. – Prawdopodobnie wpływ na to mają niższe ceny ropy naftowej, korzystny kurs złotego w stosunku do euro oraz oczekiwane większe zamówienia, które tradycyjnie związane są z okresem świątecznym.

Wzrost wskaźnika cząstkowego Bibby MSP Index odnotowano również w branży budowlanej i produkcyjnej. Trochę gorsze niż pół roku temu są prognozy firm usługowych i handlowych – w końcówce roku spodziewają się zwłaszcza płynności finansowej niższej niż wiosną.

Źródło: Bibby MŚP Index