Provident zrezygnował z backupu danych na taśmach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

komputery.02.400x266Do tworzenia kopii zapasowych firma Provident wykorzystywała system taśmowy. Pełen backup wszystkich danych wykonywany był w weekend, natomiast od poniedziałku do piątku wykonywano backupy przyrostowe. Jednak firma notowała szybki przyrost danych, o ok. 20% rocznie, co spowodowało znaczny spadek efektywności tej metody backupu.

Stosunkowo niewielka była też szybkość zapisu danych, nieadekwatna do szybko rosnących wielkości zasobów. Ponadto w przypadku przeciążenia któregoś z systemów czas realizacji backupu znacznie się wydłużał. Natomiast proces tworzenia kopii zapasowych wielu urządzeń powodował kumulację zakłóceń i tym samym brak możliwości dokładnego zaplanowania backupów i procesów przetwarzania danych. Dodatkowym utrudnieniem była niepełna skuteczność wykorzystywanego systemu, przez co część backupów kończyła się niepowodzeniem. To z kolei skutkowało wzrostem zagrożenia nieodzyskania istotnych danych firmowych w przypadku awarii.

Po analizie dostępnych na rynku systemów oraz przeprowadzeniu testów w oparciu o 42 kryteria techniczne firma Provident zdecydowała się na wdrożenie systemów EMC: dwóch urządzeń Data Domain i dwóch urządzeń Avamar. Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze rozwiązania była możliwość znacznego skrócenia okna backupowego oraz podniesienia skuteczności backupu dzięki deduplikacji danych, co potwierdziły przeprowadzone testy. Pod uwagę wzięto również możliwość replikacji kopii zapasowych.

Wdrożenie systemów EMC Data Domain i EMC Avamar przyniosło firmie Provident liczne korzyści.Skróceniu uległ czas tworzenia kopii zapasowych, poprawiono też skuteczność procesu. Okno backupowe, wcześniej obejmujące cały weekend, obecnie zajmuje zaledwie od 4 do 6 godzin. Dzięki możliwości równoległego tworzenia kopii zapasowych kilku maszyn, backup każdego serwera jest uruchamiany o stałej godzinie bez czekania na zakończenie backupu innych maszyn.

Provident, działający w Polsce od 17 lat, jest liderem rynku pożyczek gotówkowych zarówno pod względem liczby klientów, jak i wartości udzielonych pożyczek. Firma zatrudnia ok. 2400 pracowników oraz 9100 doradców obsługujących ok. 840 tysięcy klientów. Provident ma w Polsce 74 oddziały oraz 161 filii rozsianych na terenie całego kraju. Z usług firmy skorzystało już prawie 4 miliony klientów.

Marcin Złoch