Projekt edukacyjny „Na własne konto”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

120126.pomorskibs.250xW dniu 19 stycznia 2012 r. w ramach projektu edukacji ekonomicznej "Na własne konto", uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół w Rąbinie odwiedzili II Oddział Pomorskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Świdwinie.

Organizatorem projektu „Na własne konto” jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego, a realizacja odbywa się przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja, we współpracy ze specjalistami, głównie ze Szkoły Głównej Handlowej i przy udziale banków spółdzielczych zrzeszonych m.in. w Spółdzielczej Grupie Bankowej w tym Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie. W roku szkolnym 2011/2012 Program „Na własne konto” jest realizowany w wersji pilotażowej w 27 gminach, a uczestniczy w nim ok. 600 uczniów.

Głównymi założeniami przedsięwzięcia są: kształtowanie postaw przedsiębiorczych / aktywnych, umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej oraz poszerzenie i uzupełnienie wiedzy ekonomicznej młodzieży szkół gimnazjalnych, co wpisuję się zarówno w ideę spółdzielczości i dbałości o społeczność lokalną, jak i misję Pomorskiego Banku Spółdzielczego.

W ramach projektu „Na własne konto” w czasie ferii zimowych uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, w czasie których dowiedzieli się jak dbać o swoje finanse i planować przyszłość, a zwieńczeniem tego kursu była wizyta w II Oddziale PBS w Świdwinie. Gimnazjalistom towarzyszyła Pani Iwona Mystek, nauczycielka prowadząca w czasie ferii zimowych zajęcia z zagadnień ekonomicznych w ramach tego programu oraz studentka Uniwersytetu Warszawskiego jako wolontariusz. Z uczniami spotkała się Dyrektor Oddziału Małgorzata Bajson, prezentując specyfikę pracy różnych działów obsługi Klienta, codzienną pracę Banku od „kuchni” m. in. przekazywanie płatności pocztą elektroniczną i metody rozpoznawania fałszywych banknotów. Uczniowie wzięli udział w krótkiej prezentacji, dotyczącej bankowości spółdzielczej, jej specyfiki oraz zasad funkcjonowania. Przedstawiono również ofertę Banku skierowaną do Klientów w tym do dzieci (SKO) i młodzieży (konto z kartą START).

Podsumowaniem zdobytej w czasie zajęć pozalekcyjnych wiedzy oraz wizyty w Banku był konkurs, którego zwyciężczyni – uczennica klasy II gimnazjum – otrzymała nagrodę specjalną, cyfrowy aparat fotograficzny. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Źródło: Pomorski Bank Spółdzielczy