Program Prosument w Banku Ochrony Środowiska

Program Prosument w Banku Ochrony Środowiska
Logo Banku Ochrony Środowiska Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych czy kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska od 24 kwietnia br. Finansowaniem może być objęte do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 1 proc. w całym okresie kredytowania, który może wynieść nawet 15 lat. Środki, zarówno na kredyt, jak  i wysokie, bo sięgające 40 proc. kosztów inwestycji dopłaty, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedynym bankiem obsługującym Program Prosument jest Bank Ochrony Środowiska.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Bank Ochrony Środowiska z wyprzedzeniem opublikował na swojej stronie www informacje na temat zasad obsługi Programu Prosument. Nabór wniosków na kredyty z dopłatą wspierające zakup instalacji OZE ruszy 24 kwietnia br. Mogą ubiegać się o nie Klienci indywidualni, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a instalację kwalifikującą się do finansowania w ramach Programu Prosument będzie mogła wykonać dowolna firma. Wcześniej jednak musi spełnić kryteria określone w Programie przez NFOŚiGW oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty, zgodnie z zasadami procesu kredytowego w Banku Ochrony Środowiska.

Program Prosument wzbudza bardzo duże zainteresowanie rynku. Mamy też wiele pytań od Klientów,  najczęściej dotyczą one instalacji fotowoltaicznych wytwarzających prąd dzięki energii słonecznej. Dlatego zdecydowaliśmy się na wcześniejsze opublikowanie kompletu informacji na stronie Banku, tak  aby każdy z inwestorów mógł przygotować się do złożenia wniosku o kredyt – mówi Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Podstawowe kryteria

Instalacje montowane w ramach Programu Prosument muszą być objęte minimum pięcioletnią gwarancją producenta. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do udzielenia co najmniej trzyletniej rękojmi na sprawne funkcjonowanie instalacji. Wśród innych niezbędnych dokumentów wymaganych od wykonawców, należy wymienić oświadczenia dot. posiadania uprawnień do montażu instalacji oraz spełniania przez zamontowane urządzenia określonych przez NFOŚiGW parametrów, w tym wymagań dotyczących jakości i efektywności, potwierdzonych stosownymi certyfikatami.

– Bank Ochrony Środowiska od lat wspiera inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jest dla nas bardzo ważne, że będziemy mieli swój udział w budowie nowego sektora w polskiej gospodarce – rynku Prosumenta. Wspierając jego rozwój prowadzimy również akcje edukacyjne, m.in. także przy wsparciu Fundacji BOŚ, zwracamy uwagę na to, jak ważny jest wybór wysokiej jakości kredytowanych urządzeń, doświadczenie firm instalacyjnych w ich montażu i sprawna obsługa w ramach serwisu realizowanego już po sprzedaży instalacji – podkreśla Mariusz Klimczak.

Okres kredytowania w Programie Prosument może wynieść nawet 15 lat. W zależności od tego, na jak długo udzielany jest kredyt, różne są wymogi związane z jego udzieleniem. W przypadku finansowania do 5 lat instalacje muszą mieć minimum pięcioletnią gwarancję producenta, a wykonawca powinien zaoferować co najmniej trzyletnią rękojmię.

Gdy w grę wchodzą dłuższe okresy kredytowania, obok gwarancji jakości i rękojmi, konieczne jest przedstawienie dodatkowych elementów zabezpieczenia kredytu. Jeżeli kredyt miałby być udzielony na więcej niż 5 lat wśród fakultatywnych wymogów pojawiają się pięcioletnie gwarancje bankowe. W przypadku firmy instalacyjnej taka gwarancja powinna być wystawiona na kwotę równą 10 proc. wykonanych w ramach Programu Prosument instalacji –  ale nie mniej niż 150 tys. zł, a producenta – na  10 proc. wartości sprzedanych w ramach Programu urządzeń, przy minimalnym progu 500 tys. zł. Jeżeli wykonawca instalacji bądź jej producent nie uzyska stosownej gwarancji, to Klient będzie musiał przedstawić inne, dodatkowe zabezpieczenia kredytu, np. poręcznie osoby trzeciej bądź inne zabezpieczenie majątkowe.

– Zależy nam na jak największym bezpieczeństwie finansowym Klientów. Rekomendowane przez nas gwarancje bankowe zabezpieczają finanse kredytobiorców przed niespodziewanymi sytuacjami, w tym awarią urządzeń i brakiem możliwości ich wymiany bądź naprawy z uwagi na problemy związane z gwarancją czy rękojmią – podkreśla Mariusz Klimczak.

Warto też pamiętać o tym, że uruchomienie finansowania instalacji w ramach Programu Prosument, nie oznacza tego, że preferencyjne warunki kredytowania nie mogą być już cofnięte.

– Niespełnienie kryteriów NFOŚiGW co do trwałości instalacji w ciągu 36 miesięcy od jej uruchomienia, grozi w skrajnych przypadkach anulowaniem zgody na preferencyjne finansowanie i koniecznością zwrotu dotacji. Kontrole będą przeprowadzane przez specjalistów wyznaczonych przez NFOŚiGW – mówi Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ Banku.

Ile środków na program

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na finansowanie Programu Prosument w 2015 r., w części obsługiwanej przez banki, 200 mln zł. Zgodnie z zasadami programu pierwsza transza przekazywana bankowi może wynieść maksymalnie 20 mln zł. Tyle też otrzymał BOŚ Bank.

Piotr Lemberg
Bank Ochrony Środowiska