Program „Gwarancji de minimis” pozytywnie wpływa na gospodarkę i rozwój polskich firm

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR), przedstawił wyniki badania, które dostarcza odpowiedzi na pytanie, czy program "Gwarancji de minimis" spełnia swoją funkcję oraz jakie było znaczenie programu na poziomie przedsiębiorstw i gospodarki. Najważniejsze efekty programu to wygenerowanie 13,7 mld zł dodatkowej akcji kredytowej dla sektora MŚP oraz wpływ na 100 tysięcy miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych.

Celem realizowanego nieprzerwanie od 2013 r. programu jest poprawa dostępu do finansowania dla sektora MŚP, co ma się przełożyć na rozwój firm. O sukcesie programu z pewnością świadczą liczby: od początku jego trwania do końca września 2016 r. udzielono 193 tys. gwarancji dla 114 tys. przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał gwarancje na łączną kwotę 32,5 mld zł, zabezpieczające 57,6 mld zł kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Najnowsze badanie z 2016 roku, przeprowadzone zgodnie z wymogami dobrych praktyk w zakresie reprezentatywności, pokazuje między innymi, że program dał MŚP kwotę 13,7 mld zł dodatkowego kredytu, który nie zaistniałby bez gwarancji. Widoczny jest również wpływ gwarancji na rynek pracy – badanie wykazało, że w firmach będących uczestnikami programu utworzono 45,4 tys. miejsc pracy i utrzymano 54,8 tys., co daje łącznie 100 tys. miejsc pracy, na które wpłynął program.

 – Ogromną satysfakcję daje nam pozytywna opinia firm na temat programu i jego wpływu na przedsiębiorstwa wyrażana w corocznym badaniu. Gwarancje cieszą się dużym popytem, choć nie są udzielane za darmo. Oznacza to, że przedsiębiorcy podejmując decyzję o ubieganiu się o kredyt z gwarancją porównują koszty i korzyści. Niesłabnące zainteresowanie tym programem potwierdza, że kalkulacja ta wypada pozytywnie, a produkt trafia w oczekiwania przedsiębiorców – powiedział Wojciech Hann, członek Zarządu BGK.

Wyniki badania potwierdzają, że program spełnia swoją rolę – 56% przedsiębiorstw bez udziału w programie miałoby bardzo ograniczony dostęp do finansowania lub w ogóle by go nie pozyskało.  82% badanych firm zadeklarowało ustabilizowanie sytuacji finansowej firmy i m.in. rozwiązanie trudności z płynnością finansową w wyniku skorzystania z programu. – Co ciekawe, w efekcie programu i zmian spowodowanych przezeń w finansach firm, w wielu przedsiębiorstwach pojawiły się innowacje, co jest, choć cieszącą, to jednak niespodzianką, bo przecież nie o tym myślano tworząc program – dodał Tomasz Kaczor, dyrektor Biura Badań i Analiz, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.

Badanie, przeprowadzone na próbie 1804 przedsiębiorstw, które uzyskały kredyty objęte gwarancją BGK w okresie od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. Największą badaną grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (79%, z czego 73% to firmy zatrudniające maksymalnie 3 osoby), w dalszej kolejności małe firmy (17%) oraz średnie (4%), odzwierciedlając strukturę firm biorących udział w programie gwarancji de minimis.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami najnowszego badania BGK nt. programu „Gwarancji de minimis” na stronie https://www.bgk.pl/aktualnosci/ekspertyzy-i-badania/

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Zgodnie z planem rządu będzie działać w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, rozwijając systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. BGK zarządza także programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, zgodnie z przyjętym przez polski rząd Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zostanie utworzona do końca 2016 roku. Grupa będzie integrować, w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania: Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Centrum strategicznym tworzonej grupy jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Celem PFR jest zapewnienie sprawnych narzędzi realizacji polityki rozwoju oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski w ramach jednolitej platformy instrumentów rozwojowych dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych. PFR działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.

Anna Czyż