Prognoza Komisji Europejskiej dla Polski

Prognoza Komisji Europejskiej dla Polski
Fot. stock.adobe.com / TexBr
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska w prognozie opublikowanej 11 września ’23 oczekuje, że polska gospodarka wzrośnie w roku 2023 o 0,5%, przy ujemnym wkładzie zapasów i spadku realnej konsumpcji prywatnej oraz wzroście eksportu netto i inwestycji.

PKB spadł realnie w II kwartale 2023 roku o 2,2% w ujęciu kwartał do kwartału, ale ma wzrosnąć w drugiej połowie 2023 r. Dochody do dyspozycji gospodarstw są wzmacniane przez rządowe dotacje zwłaszcza do cen energii. Mimo to spożycie prywatne w 2023 r. spadło.

Wpływ na to mają spadające płace realne, słabe zaufanie konsumentów i wysokie koszty finansowania zewnętrznego. Gospodarstwa mające kredyty hipoteczne negatywnie odczuły wzrost oprocentowania.

W pierwszej połowie 2023 r. dynamika inwestycji przyspieszyła dzięki inwestycjom prywatnym i publicznym finansowanym przez fundusze Unii Europejskiej.

Czytaj także: Forum Finansowania MMSP o inwestycjach 99 procent polskich firm

PKB w 2024 roku wyniesie 2,7%?

Komisja prognozuje wzrost PKB w 2024 roku na poziomie 2,7%.

Polskie Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zauważa, że według prognoz KE Polska będzie miała w 2024 roku najwyższą dynamikę spośród dużych gospodarek UE. Ale dynamika ta będzie znacząco niższa niż średnia w ostatnich latach.

Głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja prywatna, która będzie rosła w miarę osłabiania się presji inflacyjnej i zwiększania przez rząd transferów socjalnych, w tym dla rodzin z dziećmi i emerytów.

Inwestycje w mniejszym stopniu pozytywnie przyczynią się do wzrostu gospodarczego w 2024 r., a  wkład eksportu netto i zapasów będzie neutralny.

Czytaj także: Fitch obniża prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 roku do 0,4 proc.

Prognozy dotyczące poziomu inflacji HICP

Wskaźnik inflacji HICP spadł z najwyższego poziomu 17,2% w lutym 2023 do 10,3% w lipcu 2023 roku.

Inflacja cen energii i żywności nieprzetworzonej także spadła w II kw. 2023 r., do czego przyczyniły się silne efekty bazy i spadające ceny surowców. Inflacja po wyłączeniu energii i żywności nieprzetworzonej spowalnia od marca 2023 r. na co wpływ ma słabnący popyt krajowy i wysokie stopy procentowe.

Komisja prognozuje, że inflacja HICP wyniesie w całym roku 2023 11,4%, czyli mniej niż przewidywała prognoza wiosenna.

Przez cały 2024 r. inflacja utrzyma się powyżej celu banku centralnego wynoszącego 2,5% i wyniesie średnio 6,1%.

Ceny energii wzrosną w I kwartale 2024 r. w związku z wygaśnięciem rządowej osłony dla cen energii elektrycznej, gazu, węgla i ciepła. Wzrost transferów socjalnych i znacząca podwyżka płacy minimalnej w 2024 r. spowodują wzrost inflacji bazowej.

Komisja Europejska na razie nie prognozuje wielkości deficytu fiskalnego Polski i poziomu długu, ale według większości ekonomistów obie te wielkości znacząco wzrosną w 2024 roku.  

Czytaj także: Ekonomiści ostrzegają przed stagflacją

Wskaźniki inflacji i PKB, tabela
Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl