Prognoza inflacyjna ekonomistów Credit Agricole Bank Polska

Prognoza inflacyjna ekonomistów Credit Agricole Bank Polska
Jakub Borowski, Credit Agricole. Fot. Piotr Gamdzyk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Inflacja pozostanie w trendzie spadkowym" - pisze dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska w dzisiejszym komentarzu MAKROpuls odnoszącym się do podanych właśnie przez GUS danych o poziomie inflacji CPI we wrześniu br. Zamieszczamy fragment tego komentarza odnoszący się do perspektyw inflacyjnych w naszym kraju.

Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą, zgodnie z którą do II kw. 2024 r. inflacja pozostanie w trendzie spadkowym. W konsekwencji, grudniu br. osiągnie ona poziom 6,6% r/r., a lokalne minimum dla inflacji wyniesie 3,2% i zostanie odnotowane w kwietniu 2024 r.

Stopniowy spadek inflacji będzie miał szeroki zakres i będzie wspierany przez dalsze obniżenie inflacji bazowej, zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz spadek tempa wzrostu cen nośników energii.

W przeciwnym kierunku będzie oddziaływał oczekiwany przez nas stopniowy wzrost rocznej dynamiki cen paliw począwszy od października br., będący wypadkową kształtowania się cen ropy naftowej, kursu złotego względem dolara oraz normalizacji krajowych cen paliw po wyborach parlamentarnych.

Kiedy i jakie obniżki stóp NBP?

Oczekujemy, że dalszy spadek inflacji skłoni RPP do obniżenia stóp procentowych o 25pb w listopadzie i grudniu. Następnie w styczniu i lutym oczekujemy pauzy w cyklu łagodzeniu polityki pieniężnej, który zostanie wznowiony w marcu.

Uważamy, że stopy procentowe zostaną obniżone łącznie o 75pb w marcu, kwietniu i maju. W efekcie, stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 4,50% i pozostanie na tym poziomie do końca 2024 r.

Należy podkreślić, że wynik zaplanowanych na najbliższą niedzielę wyborów parlamentarnych w Polsce stanowi istotny czynnik ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych.

Źródło: Jakub Borowski, MAKROpuls, Credit Agricole Bank Polska S.A.