Profesjonalna i skuteczna windykacja: Prawo nie jest srogie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

sobol.artur.01.100xRozmowa z Arturem Sobolem, prawnikiem międzynarodowej kancelarii prawnej Lovells

Czy kryzys na światowych rynkach finansowych wywołał wzrost sporów o nieterminowe regulowanie należności między podmiotami gospodarczymi w Polsce? Czy należy się spodziewać wzrostu liczby spraw związanych z nieregularnością spłat zobowiązań przedsiębiorstw wobec instytucji finansowych w 2009 r?

Terminowe regulowanie należności przez przedsiębiorców zależy min. od stanu gospodarki. Obecny kryzys na światowych rynkach finansowych w różnym stopniu wpłynął na sytuację gospodarczą poszczególnych krajów. Ekonomiści oceniają, że ze względu na ograniczone wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych z jednej strony, z drugiej zaś na mocne podstawy polskiej gospodarki opartej na wytwarzaniu „realnych” dóbr i usług, nie można mówić o kryzysie, ale raczej o spowolnieniu w polskiej gospodarce. Rozmawiałem z bankowcami zajmującymi się monitoringiem kredytów i windykacją należności. Wskazywali na mocne ekonomiczne fundamenty przede wszystkim małych i średnich firm. Przyczyny takiego stanu to zapewne: elastyczność takich firm, łatwiejsza i efektywniejsza kontrola banku nad nimi, obszar działań ograniczony do rynków lokalnych (brak silnych powiązań z objętymi kryzysem rynkami światowymi) czy wreszcie unikanie skomplikowanych instrumentów pochodnych powiązanych z realną gospodarką jedynie spekulacyjnymi prognozami. Banki nie odnotowały wzrostu złych kredytów wśród takich klientów. Bankowcy zaznaczają jednak, że sporządzane są jeszcze sprawozdania za IV kwartał. Sprawozdania pokażą, czy dyscyplina płatnicza firm pogarsza się i jaka jest rzeczywista skala tego zjawiska. Przedsiębiorstwa duże, powiązane z rynkami światowymi, importerzy, mogą mieć problemy z płynnością i regularną spłatą należności. Osłabienie złotego uderza w kredytobiorców zadłużonych w walucie obcej. Zagrożone są też firmy z sektora motoryzacyjnego i budowlanego. Ze względu na wzrost kosztów kredytów, obostrzenia w ich udzielaniu, umocnienie się walut, w których klienci zaciągali kredyty na nieruchomości, wreszcie wzrost kosztów utrzymania nieruchomości można oczekiwać, że coraz więcej kredytobiorców będzie mieć kłopoty z terminową spłatą kredytów hipotecznych.

Jak polskie podmioty powinny zabezpieczać swoje interesy w kontaktach handlowych z firmami zagranicznymi, aby nie mieć problemów z regulacją należności?

Najlepszym zabezpieczeniem jest dokonywanie transakcji z wiarygodnym kontrahentem. Wiarygodność nowego i nieznanego kontrahenta można sprawdzić w działających na całym świecie wywiadowniach gospodarczych. Należy też zadbać o formalny aspekt transakcji, to jest zastosować prawo właściwe, spełniając warunki ważności i skuteczności umowy wymagane przez to prawo. Ratyfikowana ostatnio przez Polskę konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, zwana konwencją rzymską, pozwala na dość swobodny wybór przez strony prawa dla danej umowy. Należy jednak pamiętać, że umowa wywołuje skutki nie tylko w niej przewidziane przez strony, ale i te wynikające z prawa. Prawa i obowiązki stron umów międzynarodowych reguluje np. obowiązująca w Polsce konwencja Narodów Zjednoczonych z 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów obowiązująca w Polsce od 1996 r. Nawet wiarygodny dotychczas kontrahent może mieć problemy finansowe. Na wypadek takich okoliczności warto mieć zabezpieczenie spłaty wierzytelności. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI