Profesjonalna i skuteczna windykacja: Nie wystarczy wpasować się w kryzys

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.02.foto.59.a.100xRozmowa z Krzysztofem Matelą, prezesem Polskiego Związku Windykacji

Gdy bilansuje się dokonania Polskiego Związku Windykacji (PZW) w okresie ostatnich miesięcy nietrudno dojść do przekonania, że przejawiający na początku dużą aktywność teraz spoczął on na laurach. Dlaczego tak się dzieje?

Być może tak to wygląda na zewnątrz, bo specjalnie nie zależy nam na upublicznianiu efektów działania. Ale doprawdy nie ma mowy o spoczywaniu na laurach. PZW został powołany z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, aby wpływać na zmianę wizerunku branży i walczyć z negatywnymi stereotypami, które niestety ciągle jeszcze funkcjonują w świadomości Polaków. Po drugie – by doprowadzić do modyfikacji niekorzystnych przepisów ustaw podatkowych oraz wszystkich tych, które stanowią ograniczenie dla rozwoju branży. Jako olbrzymi sukces – i ciągle będę to powtarzać – należy potraktować modyfikację ustawy o podatku od towarów i usług. Dzięki wprowadzonym zmianom nie ma już wątpliwości dotyczących naliczania VAT w przypadku działalności windykacyjnej. Podobnie udało nam się wpłynąć na akceptację sposobu księgowania kosztów związanych z obrotem wierzytelnościami.

Teraz nasze działania rzeczywiście skupiamy przede wszystkim na opiniowaniu projektów ustaw i przepisów, które dotyczą branży windykacyjnej. Przykładem może być krytyka ustawy o upadłości konsumenckiej, a także zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej. Ale równolegle do tych poczynań PZW przystąpił w 2008 roku do Federation of European Collection Assotiations (FENCA), europejskiej federacji firm windykacyjnych. W sierpniu przedstawiciele PZW uczestniczyli w organizowanym w Nicei Światowym Kongresie FENCA oraz towarzyszącym mu Walnym Zgromadzeniu, którego treścią był gwałtowny rozwój tego rynku w Europie. Dzięki udziałowi w licznych dyskusjach i spotkaniach z przedstawicielami siostrzanych organizacji z innych krajów zrozumieliśmy, że problemy, jakie mamy w Polsce, zostały już rozwiązane na poziomie europejskim. Na kolejnym Światowym Kongresie FENCA, który odbędzie się w czerwcu 2009 r. w Pradze, planujemy wystąpienie poświęcone prezentacji stanu rozwoju rynku polskiego – zarówno w perspektywie uwarunkowań prawno-podatkowych, jak i gospodarczych.

PZW jest postrzegany przez instytucje europejskie i międzynarodowe firmy consultingowe jako ważny przedstawiciel branży windykacyjnej w Polsce, a jednocześnie wspólny głos zrzeszonych w nim firm. Ma to zresztą swoje przełożenie na praktykę. Kilkukrotnie zaproszono nas do udzielenia konsultacji dotyczących branży windykacyjnej w Polsce. I tak na przykład – Risk and Policy Analysts Ltd. (zespół konsultantów prowadzących na zlecenie Unii Europejskiej konsultacje m.in. w sprawie dyrektywy dotyczącej zmian w VAT od usług finansowych) poprosił nas o wyrażenie swoich uwag dotyczących ustawodawstwa unijnego regulującego kwestie związane z działalnością windykacyjną, a włoska firma consultingowa Bain&Company zwróciła się z prośbą o pomoc w zrozumieniu zasad działania rynku w naszej części Europy.

W tej sytuacji po części wycofuję się ze swej wstępnej konstatacji, ale z biciem się w piersi poczekam, gdy omówimy reakcję PZW na bieżące problemy. Czy nie niepokoi Pana stan polskiej gospodarki?

Uznaję to za pytanie retoryczne. Na szczęście przedstawiciele rządu przestali nas zapewniać, że kryzysu nie ma, a Polska jest samotną wyspą szczęśliwości na rozszalałym oceanie światowej ekonomii. Być może dostrzegli wreszcie, że brak transakcji na rynku mieszkań, zgłaszanie spółek deweloperskich do upadłości, gwałtowny najazd bezrobotnych na urzędy pracy – to wszystko zjawiska mocno powiązane z rynkiem.

Ale co konkretnie kryzys gospodarczy oznacza dla branży windykacyjnej?

Zależność jest bardzo prosta. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI