Profesjonalna i skuteczna windykacja: Docenić smak informacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

O informacji gospodarczej często myśli się jak o najdroższym markowym winie, elitarnym trunku, którego walory, ze względu na cenę, mogą poznać i docenić tylko nieliczni. Naprawdę jednak informacja jest tania jak barszcz, choć dla nowoczesnego biznesu rzeczywiście smakuje jak najlepsze wino.

GRZEGORZ KONDEK

Informacja jest potrzebna wszystkim. Zaufanie w życiu i pracy jest ważne, lecz w biznesie na znaczeniu szczególnie zyskuje znana prawda „ufaj i kontroluj”. Ostatnio staje się wręcz dewizą nowoczesnego biznesu. Potwierdzają to przedsiębiorcy, którzy sprawdzają swoich kontrahentów i dzięki tej praktyce nierzadko unikają naprawdę poważnych problemów. Bez możliwości dostępu do informacji o przeszłości gospodarczej przedsiębiorców i wypłacalności osób fizycznych biznes poruszałby się po omacku. Każda transakcja obarczona byłaby potężnym ryzykiem trafienia na nierzetelnego partnera. W Polsce jest zarejestrowanych kilka milionów przedsiębiorców, a pełnoletnich osób fizycznych jest około 30 milionów. Coraz częściej klientem nawet małej, lokalnej firmy są już nie tylko osobiście znane nam osoby z sąsiedztwa. Skąd mamy wiedzieć, kim są i czy można im zaufać? Na szczęście jest na to sposób: korzystanie z powszechnie dostępnej informacji gospodarczej.

DO CZEGO DOKŁADNIE POTRZEBNA?

Informacja gospodarcza dostarcza wiedzy o rzetelności płatniczej kontrahenta, o tym, czy w danym momencie nie ma on problemów z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań. Mówi o skali zadłużenia oraz wobec jakich grup przedsiębiorców ono występuje: banki, firmy leasingowe, operatorzy telekomunikacyjni. Wiedząc o tym, że nasz potencjalny kontrahent nie płaci innym, możemy podejrzewać, że nas będzie traktował podobnie. Podejmujemy wtedy decyzję o rezygnacji z zawarcia umowy lub żądamy dodatkowych zabezpieczeń.

Drugą możliwością (obecnie najczęściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców) jest efekt windykacyjny przetwarzania informacji o zaległościach, czyli wykorzystanie siły informacji w celu motywowania dłużników do spłaty zobowiązań. Bardzo często największą obawą nierzetelnych uczestników obrotu gospodarczego jest możliwość rozprzestrzenienia się złej informacji o nich. Prowadzi to bowiem nie tylko do utraty wiarygodności, dobrego imienia i popsucia marki firmy (osoby), ale także do wypadnięcia z rynku… Zadziwiające jest to, jak szybko i łatwo odzyskuje się w ten sposób swoje pieniądze (również tzw. przedawnione należności).

Rzetelność kupiecka to także szalenie istotna kwestia pozytywnej historii płatniczej i kredytowej każdego z nas (osoby fizycznej i przedsiębiorcy). To, że w przeszłości terminowo spłacaliśmy zobowiązania, pokazuje, że warto nam zaufać. Legitymowanie się odpowiednim dokumentem potwierdzającym wiarygodność pozwala uzyskać lepsze warunki kredytowe i biznesowe. Nie jesteśmy wtedy anonimowym uczestnikiem rynku, ale poważnym, znanym i powszechnie szanowanym partnerem do współpracy. Dotyczy to każdej naszej aktywności – od podstawowych transakcji (założenie konta, kupno telefonu, wynajem mieszkania) aż do wielkich, wielomilionowych kontraktów, w realizacji których bezpieczeństwo i rzetelność mają pierwszorzędne znaczenie.

CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZEJ, CZYLI JAK NAJŁATWIEJ DOCIERAĆ DO INFORMACJI

Ogromne ilości danych są w Polsce zbierane, zajmuje się tym tak wiele instytucji… Ale jak je wybierać, jak otrzymywać, fi ltrować i wykorzystywać w praktyce? Jednak dotarcie do informacji i wybór odpowiedniego źródła nie musi być trudne. Pomocą w tym zakresie służą doradcy Centrum Informacji Gospodarczej. Doradcy uczestniczą w regionalnych konferencjach, targach, szkoleniach. Docierają także bezpośrednio do przedsiębiorców i instytucji, które są zainteresowane zagadnieniami wymiany informacji. Więcej o możliwościach korzystania z doradztwa i pomocy doradców CIG można znaleźć pod adresem www.cigi.pl.

JAK TO WYGLĄDA ZA GRANICĄ?

Na rozwiniętych rynkach powszechnie akceptowanym, przyjętym sposobem potwierdzania wiarygodności i rzetelności w biznesie jest obrót informacją gospodarczą. Istnienie w bazach danych rzetelnych płatników stanowi swego rodzaju nobilitację. Klient z własnej inicjatywy legitymuje się certyfikatem rzetelności (finansowym, bezstronnym i obiektywnym raportem o sobie). Za granicą całkowicie normalną sprawą jest np. zaciąganie przez młode osoby kredytów (np. studenckich lub pierwsze zakupy na raty). Dzieje się tak nie tylko z powodu rzeczywistej konieczności powiększenia własnych środków na bieżące wydatki lub kupno niedostępnego inną drogą produktu, ale także ze względu na potrzebę wczesnego rozpoczęcia procesu budowy własnej wiarygodności kredytowej. Na tych najprostszych czynnościach finansowych udowadnia się, że zarówno obecnie, jak i w przyszłości będzie się wiarygodnym partnerem, a ponadto buduje się wieloletnią pozytywną historię płatniczą, bez której rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej byłoby bardzo kłopotliwe.

NAJWAŻNIEJSZE SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI ZBP

BANKOWY REJESTR

Stosowane od lat z sukcesem, niezastąpione narzędzie wykorzystywanym w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z potencjalnym klientem banku. System identyfi kuje klientów niewywiązujących się ze zobowiązań wobec banków, gdy ich łączna wartość przekracza 200 zł (konsumenci) i 500 zł (przedsiębiorcy), a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI