Proces łączenia banków zakończony

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268PKO Bank Polski sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej Grupy Nordea AB w Polsce, czyli: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TUnŻ. 20 kwietnia zakończył się ostatni etap łączenia obu banków - fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 300 tys. klientów przejętego banku do systemów informatycznych PKO Banku Polskiego.

– Niespełna pół roku od fuzji prawnej i rok po sfinalizowaniu transakcji zakończyliśmy z sukcesem proces akwizycji, co czyni fuzję obu instytucji najszybciej przeprowadzoną do tej pory w Polsce. Proces integracji był pierwszym tego typu i tej skali wyzwaniem dla Banku. Prócz korzyści czysto biznesowych takich jak zwiększenie skali działalności i rozwój w nowych segmentach, przejęcie aktywów Nordei potwierdziło wysoką sprawność operacyjną PKO. Świadczy to o wysokich kompetencjach zespołu, całej organizacji i daje pewność realizacji zaplanowanych synergii – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Przejęcie aktywów Nordea wzmocniło pozycję rynkową PKO, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Skutkiem transakcji jest również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, a także rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych.

Warunki transakcji zostały bardzo dobrze ocenione przez inwestorów oraz analityków rynkowych. Bank zakłada, że po integracji osiągnie zwrot z inwestycji (ROI) w wysokości około 13 proc. Łączne szacowane synergie (brutto) z akwizycji osiągną blisko 280 mln złotych rocznie od 2017 roku. Główne synergie wynikają z integracji obszarów IT i funkcji wsparcia oraz sprzedaży krzyżowej (cross-sell), pozyskania nowych klientów i bancassurance w biznesie detalicznym. Wpływ na wynik finansowy netto Grupy PKO Banku Polskiego z transakcji jest pozytywny już od 2014 roku.

Fuzja operacyjna, kończąca proces integracji, oznacza pełne ujednolicenie obsługi klientów w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych poprzez przeniesienie danych i obsługi produktów do systemów informatycznych PKO Banku Polskiego. Dotychczas posiadane przez klientów produkty pozostają w administrowaniu Banku. Karty debetowe będą funkcjonować do końca ich ważności, karty kredytowe i obciążeniowe zostały już wymienione. Bankowość elektroniczna „iPKONET” została zastąpiona przez „Nowe iPKO” lub „iPKO biznes”, analogicznie usługa „Płacę z iPKONET” przez „Płacę z iPKO”. Infolinia przejętego banku została zastąpiona przez Contact Center PKO Banku Polskiego. Klienci przejętego banku mają już zapewnioną pełną obsługę we wszystkich placówkach PKO Banku Polskiego.

Informacje o zmianie serwisów bankowości elektronicznej dla klientów dawnego Nordea Bank Polska dostępne są tutaj.

Zgodnie z planem integracji przejętych aktywów, Nordea Polska TUnŻ pozostał oddzielną spółką w Grupie PKO Banku Polskiego i funkcjonuje obecnie pod marką PKO Ubezpieczenia. Leasingowo-faktoringowa spółka Nordea Finance została połączona z PKO Leasing.

Łukasz Świerżewski
p.o. Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
PKO Banku Polskiego