Problemy z najmem krótkoterminowym mieszkań wreszcie się skończą?

Problemy z najmem krótkoterminowym mieszkań wreszcie się skończą?
Fot. stock.adobe.com/Patryk Kosmider
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najem krótkoterminowy może zostać uznany za samowolną zmianę sposobu użytkowania lokalu. Do takich wniosków doszedł Minister Inwestycji i Rozwoju, odpowiadając na interpelację jednego z posłów.

#Najem krótkoterminowy może zostać uznany za samowolną zmianę sposobu użytkowania lokalu #mieszkania @MIR_GOV_PL

Problem z najmem krótkoterminowym

Najem krótkoterminowy budził wiele kontrowersji praktycznie już w chwili wejścia w życie tej konstrukcji. Środowisko zarządców nieruchomości, a także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i samorządów wielokrotnie wskazywali, że instytucja ta nie jest do końca dopracowana i może rodzić wiele problemów. Na najmach krótkoterminowych tracą zwykli mieszkańcy domów wielorodzinnych. – wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o., portal www.dzialkanadmorzem.pl. Oni bowiem muszą znosić sąsiedztwo lokali, które zostały zamienione na hotel. Z nich z kolei korzystają osoby, które najczęściej są na wakacjach i nie respektują zasad ciszy nocnej, robią głośne imprezy i często nie dbają o stan powierzonego im mieszkania. Przy czym zarządcy nieruchomości mają związane ręce. Żaden mechanizm nie pozwala im na skuteczne reagowanie w takiej sytuacji. W niektórych, atrakcyjnych turystycznie miastach dochodzi nawet do paradoksalnej sytuacji, w której inwestycje pustoszeją z uwagi na problematyczne sąsiedztwo „krótkoterminowych” najemców.

Czytaj także: Mieszkania na wynajem: szara strefa rośnie >>>

Interpelacja poselska PO

Mając na względzie zaistniałą sytuację i coraz więcej głosów krytyki, jeden z posłów Platformy Obywatelskiej – Jerzy Borowczak – zwrócił się z interpelacją do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wskazał on na zgłaszane problemy, a także zauważył, że najem krótkoterminowy może okazać się problematyczny także dla osób, szukających mieszkania do wynajęcia. Właściciele lokali, myśląc o własnej wygodzie, chętnie stawiają na najem krótkoterminowy. Dla najemców jest on jednak kłopotliwy – nie daje im ani jakichkolwiek praw, ani pewności, że będą mogli na dłużej pozostać w wynajmowanym mieszkaniu. W związku z tym poseł postanowił zapytać resort inwestycji i rozwoju o to, dlaczego wciąż nie podjęto prac legislacyjnych, dążących do uregulowania pewnych kwestii, związanych z najmem krótkoterminowym.

Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju, odpowiadając na interpelację poselską posła Platformy Obywatelskiej, wskazał, że kwestie krótkoterminowego wynajmowania mieszkań zostały uregulowane w przepisach ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Z kolei najem okazjonalny, wskazany w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ma zastosowanie wyłącznie do długoterminowego wynajmowania mieszkań – przypomina Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

W ocenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, mieszanie obu tych instytucji może natomiast powodować „zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, przez którą rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”, co wskazano w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Taka zmiana powinna natomiast zostać zgłoszona właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej (z reguły staroście lub wojewodzie). Jeżeli organ stwierdzi natomiast, że zmiana ta narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo innych aktów prawa miejscowego, a także może powodować zagrożenia dla ludzi lub mienia, wymaga to reakcji organu administracji publicznej.

Jak rozwiązać problem najmów krótkoterminowych?

Z kolei organ administracji publicznej, który stwierdzi zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, ma prawo wstrzymać użytkowanie budynku i ustalić wysokość opłaty legalizacyjnej. Dodatkowo właściciel budynku, który samowolnie zmienia jego przeznaczenie, podlega karze grzywny. Polskie prawo zawiera zatem mechanizm, który pozwala na rozwiązanie problemów najmów krótkoterminowych.

 

Źródło: Saveinvest