Prezydent podpisał ustawę, Skarb Państwa przejmie na siebie części ryzyka firm ubezpieczeniowych

Prezydent podpisał ustawę, Skarb Państwa przejmie na siebie części ryzyka firm ubezpieczeniowych
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Igor Smirnow / KPRP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 ‒ poinformowała w czwartek, 20 sierpnia 2020 r. Kancelaria Prezydenta.

#SkarbPaństwa, w drodze umowy zawartej z #ZakładUbezpieczeń, będzie mógł zobowiązać się do przejęcia 80 proc. ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela ubezpieczeń #NależnościHandlowe #KredytKupiecki #Przedsiębiorcy @prezydentpl

Ustawa zakłada, że Skarb Państwa przejmie na siebie części ryzyka firm ubezpieczeniowych w zamian za przekazanie przez nie części składek do budżetu państwa.

Reasekuracją mogą być objęte umowy ubezpieczenia należności handlowych powstałe od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Bezpieczniejsze odszkodowania w kredycie kupieckim

Celem tego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji, w której ubezpieczyciele znacząco obniżą lub zlikwidują limity odszkodowań w kredycie kupieckim dla przedsiębiorców, którzy nie dostaną należności za dostarczone towary lub usługi.

Czytaj także: Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 19 proc. w II kw. 2020 roku, wśród przyczyn COVID-19

Napisano, że w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejęcie ryzyka dotyczyć ma należności handlowych z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski lub eksportu z terytorium Polski.

Należności te muszą być potwierdzone dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym wyrokiem sądu. Przejęcie ryzyka dotyczyć będzie należności handlowych o terminie płatności poniżej 2 lat.

Rządowy program wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych

Napisano, że Rada Ministrów w celu minimalizacji skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19 będzie mogła przyjąć rządowy program wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

Czytaj także: Warta: nowa odsłona produktów ubezpieczeniowych dla MSP

Wskazano, że Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w ramach realizacji Programu, w drodze umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, będzie mógł zobowiązać się do przejęcia 80 proc. ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela ubezpieczeń należności handlowych.

Ustawa określa również elementy podstawowe umowy między Skarbem Państwa a zakładem ubezpieczeń oraz warunki, które musi spełniać zakład ubezpieczeń przystępujący do umowy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

Czytaj także: Inwestycje zagraniczne polskich firm lepiej chronione od 6 lipca

Źródło: PAP BIZNES