Prezydent podpisał nowelizację ustawy o NCBR

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o NCBR
Prezydent Andrzej Duda. Źródło: KPRP/ Grzegorz Jakubowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podała Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy zakładają m.in. przeniesienie nadzoru nad NCBR do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Celem ustawy jest przywrócenie sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W aktualnym stanie prawnym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Tym samym w poszczególnych przepisach ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawa wprowadza zmiany polegające na przywróceniu nadzoru ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” – czytamy w informacji.

W ustawie zaproponowano także nowelizację zasad tworzenia spółek prawa handlowego, obejmowania oraz nabywania udziałów i akcji, a także obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z przyjętą w ustawie zmianą podjęcie tych czynności będzie uzależnione od uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Przewidziano także zmianę przywracającą finansowanie inwestycji związanych z obsługą realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz bieżących kosztów działalności tego Centrum przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podano również.

Źródło: PAP BIZNES