Prezes ZBP o pierwszej w historii Forum Bankowego debacie polityków o sektorze bankowym

Prezes ZBP o pierwszej w historii Forum Bankowego debacie polityków o sektorze bankowym
Krzysztof Pietraszkiewicz | Źródło: Bank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas Forum Bankowego komentuje debatę polityków i wystąpienia szefów organów nadzorujących sektor finansowy.

„Dostrzegam pewne światełko w tunelu, z kilku powodów” – mówi prezes ZBP.

Wśród nich wymienia jasne przesłania ze strony członków Komitetu Stabilności Finansowej w krytycznych sprawach, ważnych dla rozwoju polskiej bankowości i polskiej gospodarki.

Członkowie KSF wypowiadali się w kwestii stabilności kapitałów sektora bankowego, które są potrzebne dla zabezpieczania oszczędności klientów banków i kredytowania firm oraz konsumentów.

Czytaj także: Forum Bankowe: debata polityków o sektorze bankowym

Kredyty walutowe, WIBOR i WIRON

Kolejna sprawa, w której członkowie KSF zajmują jednoznaczne stanowisko to sposób rozwiązania problemu kredytów walutowych. Chodzi tu o promowanie ugód między bankami i ich klientami.

Prezes ZBP wypowiada się pozytywnie o propozycji Przewodniczącego KNF, prof. Jacka Jastrzębskiego rozwiązania problemu kredytów walutowych. Uznał formułę tej propozycji za sprawiedliwą i elastyczną, pozwalającą na dostosowanie jej do każdej umowy.  

W sprawie tranzycji wskaźnika referencyjnego WIBOR i WIRON – w ocenie prezesa ZBP członkowie KSF też mają jednoznaczne stanowisko. Są za szybką i odpowiedzialną tranzycją i zwracają uwagę na potrzebę wyjaśniania wszystkim uczestnikom rynku zagadnień związanych z procesem zmiany WIBOR na WIRON.

Czytaj także: Forum Bankowe: co jest kluczowe w reformie wskaźników WIBOR-WIRON?

Odpowiedzialność polityków

Odnosząc się do debaty polityków, którzy po raz pierwszy w historii Forum Bankowego mieli okazję do dyskusji między sobą o problemach sektora bankowego przed publicznością składającą się z przedstawicieli banków, Krzysztof Pietraszkiewicz mówi:

„Niezmiernie ważne i budujące było dla mnie to, że politycy są gotowi rozmawiać o udziale banków w realizacji strategii rozwoju kraju, w obszarach takich jak energetyka, ciepłownictwo, mieszkalnictwo, ochrona środowiska, w całej sferze inwestycji, które są na niskim poziomie”.

Prezes ZBP dostrzegł u goszczących na Forum Bankowym polityków gotowość dyskusji jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, o takich palących problemach jak m.in. kwestia kredytów walutowych.

„Bez względu na to, kto będzie rządził w Polsce po wyborach problem stabilnego, solidnego sektora bankowego i jego udziału w realizacji krajowych i regionalnych sektorowych programów rozwojowych będzie bardzo ważny”.

Krzysztof Pietraszkiewicz przypomina także, że w poprzedniej perspektywie banki uczestniczyły w finansowaniu 90 tysięcy projektów inwestycyjnych.

Na koniec podkreśla konieczność budowy solidnego otoczenia prawnego oraz tworzenia atmosfery sprzyjającej temu, aby sektor bankowy mógł jak najlepiej służyć polskim klientom.

Czytaj także: Forum Bankowe w cieniu wyzwań dla sektora

Źródło: BANK.pl