Prezes ZBP na GPW o sektorze bankowym w 2022 roku

Prezes ZBP na GPW o sektorze bankowym w 2022 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W kolejnym odcinku cyklu GPW Talk gościem Wojciecha Nagela, Przewodniczącego Rady Fundacji GPW, był Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Dzięki uprzejmości Fundacji GPW zamieszczamy krótkie omówienie tego wywiadu wraz z linkiem do podcastu.

Wywiad zatytułowano „Wyzwania sektora bankowego w 2022 roku”.

Prezes ZBP uważa, że ten rok może być dobry Polski jeśli weźmie się pod uwagę perspektywy wzrostu PKB w naszym kraju, szczególnie porównując nasz wzrost gospodarczy z sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej.

Niestety Polska jest europejskim liderem w inflacji. W opinii Krzysztofa Pietraszkiewicza konieczne jest podjęcie kroków w celu ograniczenia inflacji. Najważniejszą rolę ma tu do spełnienia bank centralny, ale ważne są też działania rządu.

Należy zredukować popyt i utrzymać koszty na odpowiednim poziomie. W walkę z inflacją powinni też włączyć się przedsiębiorcy.

Zdaniem prezesa ZBP utrzymanie inflacji na poziomie 2,5 do 3,5 procent jest kwestią wiarygodności Polski i zachowania możliwości rozwojowych naszego kraju.

Przypomniał, że konstytucyjnym zadaniem NBP jest utrzymanie wartości pieniądza. Możliwe jest też wspieranie przez bank centralny rozwoju gospodarczego kraju pod warunkiem, że działania te nie będą stały w sprzeczności z celem podstawowym banku, czyli utrzymaniem wartości złotego.

Dekarbonizacja i Przemysł 4.0

W jego opinii polska gospodarka musi się przestawić na czyste zielone tory rozwojowe. Konieczna jest dekarbonizacja gospodarki. Do osiągnięcia tego celu powinny być wykorzystane środki własne i pieniądze unijne.

Innym wyzwaniem jest robotyzacja i automatyzacja polskiej gospodarki. Jak zauważył w Europie zajmujemy jedno z ostatnich miejsc pod względem liczby robotów na jeden tysiąc mieszkańców.

Odnosząc się do samego sektora bankowego w 2022 roku, Krzysztof Pietraszkiewicz przewiduje, że część klientów utraci zdolność kredytową co wpłynie na spadek popytu na kredyty.

Także pojawi się grupa klientów już posiadających kredyty, których nie będzie stać na ich obsługę.

Podatek bankowy i jego oczekiwane oraz nieoczekiwane skutki

Prezes ZBP mówił obniżaniu się rentowności banków w Polsce od 2012 roku. Jest to efekt wprowadzenia niespotykanych w innych krajach danin, które musi ponosić polski sektor bankowy.

Tzw. koszty ogólne zarządu osiągnęły 60 procent, co przy restrykcyjnym trzymaniu się kosztów przez banki zaowocowało zwolnieniami tysięcy pracowników, ograniczeniem liczby placówek bankowych. To spowodowało pewne dolegliwości klientów. Teraz w niektórych oddziałach banków  tworzą się kolejki.

Jak podkreślił mamy podatek bankowy, który wpływa nie tylko na banki. Banki są karane podatkiem bez względu na to czy uzyskują korzyść czy stratę z udzielanego kredytu.

Banki odpowiadają w 70 % za finansowanie polskich przedsiębiorstw

W efekcie pojawienia się podatku bankowego banki nabyły dużą liczbę papierów wartościowych, które teraz podlegają aktualizacji wyceny.

I z tego tytułu należy spodziewać  się paradoksalnej sytuacji, w której wynik sektora bankowego będzie w tym roku dobry, ale aktualizacja wyceny papierów wartościowych spowoduje, że kapitały sektora bankowego będą mniejsze o kilka punktów procentowych. ( Jak należy się domyślać chodzi o to, że obligacje, które kupiły banki miały stałe oprocentowanie, a w chwili obecnej zyskowność tych inwestycji się zmieniła w świetle wysokiej inflacji – przyp. red.)

To oznacza, że zdolność dofinansowania polskiej gospodarki przez banki ulegnie zmniejszeniu. Tymczasem banki odpowiadają w 70 % za finansowanie polskich przedsiębiorstw.

Jak zaznaczył wyższe stopy procentowe tworzą bankom większe możliwości generowania dochodów z działalności kredytowej. Jednak zmniejszać się będzie liczba kredytobiorców, którzy będą w stanie zaciągać kredyty.

Mówiąc o firmach i inwestycjach stwierdził, że niepewność prawna odstrasza od inwestowania.

Innym problemem są kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości. To ostatnie ma wielkie znaczenie dla wierzycieli, którzy są zainteresowani odzyskiwaniem swoich należności.

Stwierdził, że dla rozwoju kraju ważna jest stabilna polityka gospodarcza i fiskalna.

W dalszej części wywiadu Krzysztof Pietraszkiewicz mówił o Forum Akademicko – Gospodarczym oraz o działalności edukacyjnej sektora bankowego, prowadzonej także wspólnie z Radą Fundacji GPW.

Przebieg wywiadu opisał Robert Lidke

Podcast z rozmową jest dostępny: tutaj

Źródło: Wojciech Nagel, Fundacja GPW