Prezes Zarządu Andrzej Szwejkowski Ciechanowianinem Roku 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140320.szejkowski.andrzej.01.400x19225 stycznia 2014 roku w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wręczono nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego, połączoną z tytułem Ciechanowianina Roku. To nagroda przyznawana każdego roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

Doceniając wieloletnią działalność na rzecz ciechanowskiej kultury, troskę o tożsamość historyczną i kulturową regionu, a także przychylność dla ruchu regionalistycznego TMZC przyznało Andrzejowi Szwejkowskiemu swoje najwyższe wyróżnienie. Z nagrodą związany jest honorowy tytuł „Ciechanowianina Roku”, obowiązujący w dziedzinie kultury w okresie 2014 roku. Statuetkę z brązu w kształcie gałązki wawrzynu wręczył laureatowi Eugeniusz Sadowski – prezes TMZC.

W sobotniej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, działacze TMZC, artyści i mieszkańcy Ciechanowa. Sylwetkę laureata przedstawił aktor Emilian Kamiński. Zaznaczył silne związki laureata z ziemią ciechanowską, a także ważną rolę, jaką mała ojczyzna odgrywa w jego życiu.

Od 33 lat nagroda imienia F. Rajkowskiego przyznawana jest najbardziej zasłużonemu ciechanowianinowi. Jak podkreślił Eugeniusz Sadowski, celem nagrody jest nie tylko uhonorowanie działacza społecznego, ale także ocalenie od zapomnienia wybitnej postaci dr Franciszka Rajkowskiego. Lekarz, działacz społeczny był silnie związany z ziemią ciechanowską. Był założycielem cukrowni, współtworzył Straż Ogniową, Towarzystwo Wzajemnego Kredytu (czyli dawny Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie), Ciechanowskie Towarzystwo Dobroczynności, Dom Ludowy. Zmarł w 1908 roku, spoczywa na cmentarzu przy ul. Płońskiej w Ciechanowie.

Zdjęcia.

Źródło: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie