Prezes SGB Bank S.A. nowym członkiem Rady Związku Banków Polskich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lorek.ryszard.03.250xWalne Zgromadzenie Związku Banków Polskich wybrało członków do Rady i Zarządu Związku oraz podjęło uchwały określające priorytety i dalszy kierunek prac samorządu bankowego.  Do grona Rady ZBP dołączył Ryszard Lorek, Prezes SGB Bank S.A., który swoim doświadczeniem i kompetencjami spełnił wysokie kryteria stawiane przez ZBP.

Ryszard Lorek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Banku Zachodnim WBK, Gospodarczym Banku Wielkopolski, Spółdzielczej Grupie Bankowej oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego, a także radach programowych organizacji społecznych i biznesowych. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu SGB Bank S.A.

Wdrażając optymalizację kosztową, Ryszard Lorek znacznie poprawił efektywność biznesową SGB Banku S.A. Za pośrednictwem innowacyjnego podejścia do usług świadczonych przez bankowość spółdzielczą nieustannie wzmacnia pozycję Grupy wśród podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym. Powołanie do grona Rady ZBP przez Walne Zgromadzenie traktuję jako zaszczyt. Mam nadzieje, że będzie to szansa zacieśnianie współpracy w zakresie działań niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania całego sektora finansowego. W nadchodzących latach czeka nas dużo wyzwań – podkreśla Ryszard Lorek, prezes SGB Bank S.A. W jego opinii niezbędne jest wzmacnianie lokalnego kapitału oraz rozwój organizacyjny sektora. W ramach uczestnictwa w pracach Rady chciałbym zaznaczać nowe potrzeby bankowości spółdzielczej oraz szukać najbardziej adekwatnych rozwiązań, które przysłużą się funkcjonowaniu banków spółdzielczych jako ważnego ogniwa polskiej bankowość i całej gospodarki – dodaje.

Związek Banków Polskich reprezentuje interesy członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego. Od 1991 roku ZBP stara się tworzyć sprzyjające warunki organizacyjne i prawne potrzebne do rozwoju sektora bankowego poprzez współdziałanie z organami Państwa. W ramach Związku działa wiele zespołów doradczych, komitetów i rad.

Źródło: SGB Bank S.A.