Prezes PKO BP o odporności na kryzys polskiego sektora bankowego

Prezes PKO BP o odporności na kryzys polskiego sektora bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zbigniew Jagiełło prezes zarządu PKO Banku Polskiego wyjaśnia dlaczego kierowany przez niego bank jest najodporniejszym bankiem w Europie, co wykazały europejskie testy warunków skrajnych (stress tests) zainicjowane i koordynowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority - EBA). Kolejny polski bank Pekao SA zajął trzecie miejsce w tym badaniu.

Zbigniew Jagiełło: Największe polskie banki są dobrze zarządzane, są odporne na krótkoterminowe stresy – rok lub dwa lata jesteśmy w stanie wytrzymać trudną sytuację.

Zdaniem Zbigniewa Jagiełły prezesa PKO BP tegoroczny wysoki wzrost gospodarczy w naszym kraju, i przewidywany w następnych latach niższy wzrost PKB, ale na tle Europy  i tak wysoki jest jedną z przyczyn dobrej oceny polskich banków. Europejski nadzór bankowy przygotowując negatywny scenariusz dla polskiej gospodarki nie zakładał długoterminowej recesji w naszym kraju, a jedynie silne spowolnienie – mówi prezes największego polskiego banku. W takim scenariuszu nie przewiduje się dużej liczby upadłości podmiotów gospodarczych. Stąd się bierze siła portfela kredytowego polskich banków.

„Kolejną przyczyną bardzo dobrej oceny PKO BP jest  bardzo dobra praca utalentowanych menadżerów, którzy potrafią zarządzać ryzykiem w naszym banku” – mówił prezes Zbigniew Jagiełło.

Uwaga na sytuację w Niemczech

Największe zagrożenia dla polskiej gospodarki i dla polskiego sektora bankowego mogą powstać poza granicami naszego kraju. Kluczowa dla polskiej gospodarki jest sytuacja w strefie euro, a przede wszystkim w Niemczech  – zauważa prezes PKO BP.

Materiał nagrany podczas XIII Kongresu Ryzyka BIK.