Prezes NBP: dla polskiego eksportu najbardziej obiecujący sektor usług IT

Prezes NBP: dla polskiego eksportu najbardziej obiecujący sektor usług IT
Adam Glapiński prof. dr hab. nauk ekonomicznych, prezes Narodowego Banku Polskiego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rola usług w światowym handlu wciąż rośnie, a w przypadku Polski najbardziej perspektywiczną usługą ekspansji zagranicznej jest działalność informatyczna, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

#AdamGlapiński: w przypadku Polski najbardziej perspektywiczną usługą ekspansji zagranicznej jest działalność informatyczna #eksport #IT #NBP @nbppl

„Ze względu na rosnącą rolę usług w światowym handlu, perspektywy dla ekspansji polskiego eksportu pozostają pozytywne. W szczególności najbardziej obiecująca jest działalność informatyczna. Spektakularny wzrost eksportu tej gałęzi wskazuje na ujawnienie się przewag komparatywnych polskiej gospodarki, które w przypadku tego rodzaju działalności wiążą się z dostępnością specyficznego kapitału ludzkiego, czyli wysoko wykwalifikowanej kadry” – czytamy w artykule Glapińskiego opublikowanym w miesięczniku finansowym „Bank”.

Ekspansja zagraniczna polskich usług informatycznych nie osiągnęła jeszcze swojego kresu, podkreśla Glapiński.

„Chociaż eksport usług stanowi obecnie zaledwie około 20% ogółu sprzedaży zagranicznej, to jego rola znacząco wzrosła w ostatnich latach. Można oczekiwać, że właśnie usługi, w szczególności wysoko wyspecjalizowane, będą motorem napędowym dalszej ekspansji zagranicznej polskiej gospodarki i dzięki nim eksport będzie w coraz większym stopniu wynikiem konkurencji jakościowej, a nie konkurencji cenowo-płacowej” – czytamy w artykule.

Udział branży informatycznej i telekomunikacyjnej w polskim eksporcie

Glapiński wskazał, że udział branży informatycznej i telekomunikacyjnej w polskim eksporcie usług w 2016 r. wyniósł zaledwie 10,7%, jednak ten rodzaj działalności usługowej, a w szczególności świadczenie usług informatycznych i związanych z komputerami, charakteryzuje się najbardziej dynamicznym rozwojem w ostatnim okresie.

„Podobnie jak w przypadku usług biznesowych, dostarczanie usług informatycznych jest możliwe dzięki dostępności wysoko wyspecjalizowanych informatyków. Jednocześnie specyfika wytwarzania tych usług bazuje na dużej komplementarności z kapitałem charakteryzującym się wysoką zawartością technologiczną, tj. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Pozornie wydawać by się mogło, że z tego powodu świadczenie usług informatycznych wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych. Tak jednak nie musi być. Po pierwsze, nakłady te są znacznie niższe niż wymagane w większości rodzajów produkcji przemysłowej, a po drugie, ceny dóbr inwestycyjnych, w szczególności komputerów i oprogramowania, pozostają w obserwowanym już od lat trendzie spadkowym” – czytamy dalej.

Poziom kapitału na zatrudnionego polskiej gospodarce w sektorze informatycznym jest niższy niż w gospodarkach Europy Zachodniej jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój tego sektora w eksporcie usług wskazuje Glapiński.

Źródło: ISBnews