Prezes BGK: emisje obligacji dla funduszu przeciwcovidowego pozostaną jako opcja

Prezes BGK: emisje obligacji dla funduszu przeciwcovidowego pozostaną jako opcja
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. Źródło: BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakłada utrzymanie możliwości organizowania przetargów sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako opcję w kolejnych miesiącach, ale liczy na to, że pozyskiwanie środków na rzecz Funduszu w obecnej fazie pandemii nie będzie już zasadne, poinformowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka w kuluarach Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego - największego wydarzenia biznesowego organizowanego w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej w Dubaju.

„Byliśmy tym krajem, który przygotował kilkanaście programów pomocowych dla przedsiębiorstw. Część z tych programów pomocowych była realizowana z udziałem Funduszy COVID-19, który emitował jako BGK obligacje. Dzisiaj wiemy, że firmy zaczynają wracać do swojego tempa działania, niektóre zwiększyły nawet to tempo. Wiemy też, że są i takie firmy, które tej ciężkiej próby COVID-19 nie przetrwały. Te instrumenty, które są – wypłacona tarcza finansowa, zwolnienia z ZUS czy pożyczki – to wszystko zostało zrealizowane. Dzisiaj instrumenty gwarancyjno-pożyczkowo-kredytowe funkcjonują dalej i zgodnie z notyfikacją z UE będą obowiązywały do końca czerwca przyszłego roku” – powiedziała Daszyńska-Muzyczka.

Jak podkreśliła, nie oznacza to, że obecnie są potrzeby finansowe i trzeba emitować obligacje, żeby zasilać Fundusz.

„Nie ma takiej potrzeby, więc dostosowujemy emisje do tego, jakie są potrzeby. Zawsze pozostaje opcja, gdyby nagle zaczęło się dziać coś złego, ale widzimy, że sytuacja rozwija się raczej w innym kierunku, wszyscy na całym globie starają się powrócić do normalności, żeby gospodarka sama z siebie nabrała tempa” – dodała.

Program inwestycji strategicznych

Podkreśliła, że dla BGK – jak po każdym kryzysie – ważniejsze są inwestycje publiczne, które bank realizuje razem z samorządami.

„Program inwestycji strategicznych, którego jesteśmy operatorem, ma ogromne zadanie, żeby pobudzić gospodarkę, przenieść ją na normalne tory. A publiczne inwestycje zawsze pobudzają też inwestycje prywatne” – podsumowała prezes.

W końcu listopada BGK poinformował, że zakłada opcjonalnie przeprowadzenie w przyszłym miesiącu tj.15 grudnia przetargu sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Forum w Dubaju

Forum w Dubaju zgromadziło ponad 1 000 uczestników, którzy mają możliwość odbywania spotkań biznesowych oraz udziału w panelach podzielonych na dwie grupy. Prezentacje tematyczne związane z ofertą eksportową podczas Forum dotyczą: zielonej energii, gospodarki cyfrowej i żywności. Prezentacje tematyczne związane z ofertą inwestycyjną skupiają się na infrastrukturze przyszłości oraz możliwościach i formach inwestycji w Polsce.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: Tomasz Oljasz, ISBnews