Prezes Banku Millennium o nowej strategii banku

Prezes Banku Millennium o nowej strategii banku
Joao Bras Jorge, Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium liczy, że w 2024 roku zawiąże niższe rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi niż w 2023 roku. Bank rozpoczyna prace nad strategią na lata 2025-27; ocenia, że nie ma zdolności do wypłaty dywidendy z wyników za 2023 i 2024 rok, ale później będzie chciał powrócić do jej wypłaty - poinformowali we wtorek przedstawiciele banku.

W całym 2023 roku zysk netto grupy wyniósł 576 mln zł. Decydujący wpływ na wyniki banku miały koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

„Jest oczywiste, że nasze oczekiwanie jest takie, że w 2024 roku utworzymy mniej rezerw niż w 2023 roku na portfel kredytów we frankach szwajcarskich” – powiedział Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium.

„Największym determinantem tworzenia rezerw jest liczba spraw sądowych” – dodał.

Zwrócił uwagę, że w IV kwartale 2023 roku liczba polubownych ugód Banku Millennium zawartych z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych powróciła powyżej poziomu 1 tys. kwartalnie.

„Klienci w dalszym ciągu szukają rozwiązań ugodowych z bankiem, bardzo pozytywnie na to patrzymy” – powiedział prezes.

Wartość rezerw na ryzyko prawne, związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, dotyczących kredytów udzielonych przez bank wyniosła w 2023 roku 2.762 mln zł.

Kiedy powrót do wypłaty dywidendy?

Przedstawiciele Banku Millennium zapowiedzieli, że bank będzie chciał powrócić do wypłaty dywidendy

„Bank zawsze chciał płacić dywidendę, ale musimy mieć silny kapitał i wyniki i musimy również spełnić wymogi regulatora. Zaczynamy prace nad nową strategią, zamierzmy ja opublikować pod koniec tego roku. To musi być strategia, która zamknie wszystkie te problemy jeśli chodzi o kapitał, ale również będzie to strategia, która będzie posiadała elementy wynagradzania akcjonariuszy” – powiedział prezes.

„W tej chwili nie spełniamy kryteriów do wypłaty dywidendy, nie będzie to możliwe z wyników za 2023 rok i 2024 rok, ale potem będziemy szacować, kiedy będzie możliwe spełnienie kryteriów, żeby wrócić do wypłaty dywidendy” – dodał wiceprezes Fernando Bicho.

Bank liczy, że kolejne okresy przyniosą stabilizację wyniku odsetkowego.

„Oczekujemy w przyszłości pewnej stabilizacji wyniku odsetkowego, ponieważ rynkowe stopy procentowe się ustabilizowały” – powiedział wiceprezes Fernando Bicho.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w czwartym kwartale 1.284 mln zł, czyli spadł 5 proc. rdr i 6 proc. kdk. Kwartalna marża odsetkowa spadła do 424 pb. z poziomu 477 pb. w III kwartale. Bank podał, że marża odsetkowa spadła ze względu na koszty obligacji MREL i zmianę struktury aktywów odsetkowych.

Termin wyjścia z planu naprawy

Bank podał, że ostatni kwartał przyniósł kilka pozytywnych i negatywnych niepowtarzalnych pozycji m.in. kwota 9 mln zł pomniejszyła przychody odsetkowe z tytułu ostatecznego zwiększenia kosztów wakacji kredytowych.

Prezes podał, że bank planuje wyjść z planu naprawy w okresie letnim, w drugiej połowie 2024 roku.

Bank podał, że w 2023 roku poprawił współczynniki kapitałowe – T1 grupy wzrósł do 14,7 proc. z poziomu 13,5 proc. na koniec września 2023 r. dzięki połączeniu transakcji sekurytyzacyjnej z poprawą wyceny portfela obligacji. Na koniec 2023 roku współczynnik kapitałowy T1 grupy był 489 pb. powyżej wymaganego minimalnego poziomu.

Źródło: PAP BIZNES