Prezentacje: Bliżej AMRON

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

furga.jacek.05.100xOrganizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA oraz Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA, doroczne FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH było pierwszą okazją do bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących korzystania z Systemu AMRON przez banki spółdzielcze.

Jacek Furga

Większość spośród banków spółdzielczych reprezentowanych na Forum Liderów uczestniczy już w Systemie AMRON, wykorzystując jego funkcjonalności w swojej działalności, zwłaszcza:

  • w procesie obsługi potencjalnych kredytobiorców – przy wstępnym określaniu wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, wykorzystując raporty typu A lub B zawierające informacje dotyczące transakcji kupna/sprzedaży dla dostępnych w AMRON nieruchomości podobnych, co umożliwia określenie bezpiecznego dla banku poziomu zaangażowania kredytowego;
  • w procesie obsługi hipotecznych zabezpieczeń wierzytelności i monitorowania rynku nieruchomości, wykorzystując w tym celu specjalnie dedykowane raporty średnich cen w różnych przekrojach oraz raport D prezentujący trend zmian cen nieruchomości;
  • w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym raport typu E – predykcja wartości nieruchomości umożliwia precyzyjne określenie bieżącego poziomu LtV dla poszczególnych zaangażowań kredytowych.

Rozszerzona oferta

Od roku 2010 banki – dzięki rozszerzonej ofercie raportów oraz nowej funkcjonalności, którą stanowi baza wewnętrzna – będą mogły zwiększyć dotychczasowy zakres wykorzystania Systemu AMRON w swojej bieżącej działalności. Każdy z nich w ramach bazy wewnętrznej będzie mógł gromadzić dodatkowe informacje związane z kredytem hipotecznym, niedostępne dla innych uczestników systemu – będą one dostępne wyłącznie dla uprawnionych, wskazanych przez bank pracowników. Baza wewnętrzna jest funkcjonalnością szczególnie polecaną w procesach raportowania, daje bowiem możliwość generowania różnego typu zestawień i raportów – zarówno dla potrzeb organów zarządczych banku spółdzielczego, banku zrzeszającego, jak i dla nadzoru finansowego.

Korzystanie z bazy danych Systemu AMRON pozwala bankom spełniać wymogi Rekomendacji J oraz Rekomendacji SII Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas sierpniowego spotkania poświęconego omawianiu projektu Rekomendacji T, przedstawiciele KNF wręcz zarzucali bankom zbyt niską aktywność w korzystaniu z AMRON. Dlatego jako nieporozumienie muszę określić zdarzenia, o których informowali mnie podczas spotkań na Forum Liderów prezesi kilku banków spółdzielczych. Podczas inspekcji w tych instytucjach inspektorzy z KNF twierdzili, że baza AMRON jest dobra dla dużych banków komercyjnych, a bank spółdzielczy powinien budować własną bazę danych na podstawie własnych, lokalnych transakcji. Nieporozumienie to może wynikać z braku odpowiedniej wiedzy na temat struktury bazy danych i funkcjonalności systemu. Każdy bank, gromadząc swoje dane w bazie AMRON, buduje przede wszystkim bazę wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI