Prezentacja: Systemy sprawdzone w praktyce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Mijający rok, choć nazywany przez niektórych kryzysowym, był dla sektora bankowego raczej udany. Ze spowolnieniem dobrze poradziła sobie gospodarka, a banki z utrzymaniem stabilności finansowej.

Polska radzi sobie z kryzysem bardzo dobrze. Poza wymiarem makroekonomicznym wpływa na to i fakt, że mieliśmy i mamy dość restrykcyjną politykę pieniężną. Ważne jest także i to, że nasz sektor bankowy ma zdrowe aktywa. Zdrowe, czyli takie, które nie są źródłem problemów dla wielu transgranicznych konglomeratów finansowych.

Okazało się, że dobrze robiono:

 • wzmacniając kapitały,
 • weryfikując procedury zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem płynności oraz procedury kredytowe i dostosowując je do aktualnych warunków rynkowych,
 • dostosowując poziom aktywów płynnych do specyfiki działania banków,
 • monitorując należności, zwłaszcza te zagrożone,
 • monitorując sytuację gospodarczą i jeszcze pełniej analizując kondycję finansową klientów.

To ostatnie jest bardzo istotne – osłabienie wyników finansowych przedsiębiorstw to sygnał do rewizji strategii biznesowych, zwłaszcza że ich pogorszenie może z opóźnieniem przełożyć się również na sytuację dochodową gospodarstw domowych. Niezwykle pomocne w tym są międzybankowe systemy wymiany informacji. Ich budowę Związek Banków Polskich rozpoczął 19 lat temu. I ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI