Monitor spółdzielczy: Szczęśliwego nowego zrzeszenia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.04.a.150xSPÓŁDZIELCY U "GENERAŁA"

Urząd KNF zaprosił do siebie członków rad nadzorczych i rad zrzeszeń banków zrzeszających. Mówiono m.in. o sytuacji ekonomicznej sektora banków spółdzielczych, zmianach w regulacjach, działalności kontrolnej i licencyjnej.

Z wydanego komunikatu wynika, że analiza wyników finansowych sektora BS-ów wskazuje na konieczność racjonalizacji kosztów, a potencjał zrzeszeń nie jest wykorzystywany efektywnie. Aktywa na 1 pracownika są w bankach komercyjnych pond 3,5-krotnie większe, gdyby w BS-ach doszło do poprawy wskaźników C/I, ich wynik finansowy brutto za I półrocze br. byłby wyższy o 60 proc.

UKNF zauważył ponadto szybszy przyrost kredytów dla sektora niefinansowego niż depozytów; spadek przeciętnego oprocentowania należności przy wzroście oprocentowania depozytów oraz zmniejszenie oprocentowania kredytów preferencyjnych wskutek spadku stopy redyskonta weksli. Dynamika kosztów odsetkowych przewyższa dynamikę przychodów odsetkowych, a depozyty przyrastają wolniej niż w bankach komercyjnych. Z kolei dynamika kosztów operacyjnych jest wyższa niż dynamika wyniku działalności bankowej.

Nadzór zwraca uwagę na dysproporcje w zakresie zatrudnienia i liczby placówek w stosunku do skali działalności, co obniżyło poziom wskaźnika C/I. Od 2005 r. zmniejsza się udział BS-ów w rynku kredytów, zaś od 2007 r. w rynku depozytów. Na koniec I półrocza 26 banków spółdzielczych nie spełniało wymogu kapitałowego 1 mln euro. Po uwzględnieniu niezweryfikowanego zysku w trakcie zatwierdzania oraz niezweryfikowanego zysku roku bieżącego 16 banków nie osiągnęło normy kapitałowej. W 2008 r. zysk netto 577 BS-ów wyniósł łącznie 912,6 mln zł, aż 95,6 proc. tej kwoty pozostało w bankach, w tym 194 BS-y odprowadziły cały zysk do funduszy własnych.

DOBRE CZASY… JUŻ BYŁY

Wynik netto sektora bankowego po trzech kwartałach br. wyniósł 7 mld zł, czyli był o 44,6 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2008 r. – poinformował w raporcie UKNF. W samym III kwartale wynik netto sektora wyniósł 2,7 mld zł, podczas gdy w II kwartale 2,2 mld zł. Słabe wyniki banków spowodowane zostały wzrostem odpisów, które wzrosły w okresie styczeń-wrzesień do 8,2 mld zł z 2,6 mld zł rok wcześniej. W I kwartale odpisy netto wyniosły 2,6 mld zł, w II – 3 mld zł, a w III – 2,6 mld zł. Współczynnik wypłacalności na koniec września br. wynosił 13,1 proc., podczas gdy rok wcześniej 11,6 proc. Na koniec września trzy banki (jeden komercyjny i dwa spółdzielcze) miały współczynnik wypłacalności poniżej 8 proc., 25 banków (2 komercyjne oraz 23 spółdzielcze) poniżej 10 proc.

W okresie styczeń-wrzesień br. wartość kredytów dla sektora niefinansowego (wg wartości nominalnej) wzrosła o 5,8 proc.(r/r o 18,5 proc.) do 627,5 mld zł. Kredyty dla gospodarstw domowych zwiększyły się o 9,7 proc.(r/r o 26,5 proc.) do 404,5 mld zł. Wartość kredytów zagrożonych zwiększyła się o 60,3 proc. (86,9 proc. r/r), z 26,6 mld zł do 42,6 mld zł, a ich udział w kredytach ogółem wzrósł z 4,5 proc. do 6,8 proc. Depozyty sektora niefinansowego wzrosły o 6,2 proc. do 524,8 mld zł.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ZRZESZENIA

 

Podpisy pod umowami zrzeszeniowymi złożyli (na zdjęciu od prawej): Kazimierz Grabczuk – prezes BS w Piasecznie, Bożenna Eulalia Gorzkowska – prezes BS w Załuskach, Mirosław Potulski – prezes Banku BPS, Czesław Swacha – prezes SBO, Zbigniew Krutczenko – prezes BS w Ostrowi Mazowieckiej.

Cztery kolejne banki spółdzielcze podjęły decyzję o zmianie zrzeszenia i przejściu do Grupy BPS. Do największego zrzeszenia dołączyły: SBO w Warszawie, BS w Ostrowi Mazowieckiej, BS w Piasecznie oraz BS w Załuskach. Umowy zrzeszeniowe z Bankiem BPS podpisały wcześniej: GBS w Barlinku, BS w Płońsku, BS w Karczewie, BS w Otwocku, BS w Legionowie, BS w Czyżewie, BS w Górze Kalwarii, BS w Puławach.

NASZE DROGIE DŁUGI

Banki identyfikują przekredytowanych klientów i ponaglają ich do spłaty zobowiązań. Liczą sobie za to niemało: 13 zł za telefon, 20 zł za list, 110 zł za odwiedziny. Bankowcy zbiorą w ten sposób rekordowe żniwo, bo długi rosną na potęgę. Szacuje, że co najmniej 137 tys. osób spłaca więcej niż 10 kredytów, a ich łączne zadłużenie w połowie roku przekroczyło 15,7 mld zł.

BANKI DMUCHAJĄ NA ZIMNE

Banki podwyższają poziom zarobków, od którego zależy limit na karcie kredytowej, oferują niższe pożyczki gotówkowe, rezygnują ze świadczenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI