Prezentacja: Sprawdzone w praktyce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Mijający rok był dla sektora bankowego bardzo udany. Ze spowolnieniem dobrze poradziła sobie gospodarka, a banki osiągnęły znakomite wyniki finansowe.

Polska radzi sobie dobrze. Poza wymiarem makroekonomicznym wpływa na to także fakt, że mieliśmy i mamy dość restrykcyjną politykę pieniężną. Ważne jest także i to, że nasz sektor bankowy ma zdrowe aktywa. Zdrowe, czyli takie, które nie są źródłem problemów dla wielu transgranicznych konglomeratów finansowych.

Okazało się, że dobrze robiono:

 • wzmacniając kapitały,
 • weryfikując procedury zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem płynności oraz procedury kredytowe i dostosowując je do aktualnych warunków rynkowych,
 • dostosowując poziom aktywów płynnych do specyfiki działania banków,
 • monitorując należności, zwłaszcza te zagrożone,
 • monitorując sytuację gospodarczą i jeszcze pełniej analizując kondycję finansową klientów.

To ostatnie było bardzo istotne – osłabienie wyników finansowych przedsiębiorstw w 2009 r. było sygnałem do rewizji strategii biznesowych, zwłaszcza że ich pogorszenie mogło z opóźnieniem przełożyć się również na sytuację dochodową gospodarstw domowych. Niezmiennie niezwykle pomocne w tym zakresie są międzybankowe systemy wymiany informacji. Ich budowę Związek Banków Polskich rozpoczął 20 lat temu.

Kontynuowana jest intensywna rozbudowa systemów zbierających i przetwarzających elementy informacji gospodarczej. 1 grudnia 2009 r. uruchomiono dwie nowe bazy: System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach (SWOZ) oraz System o Zdarzeniach z Obszaru Ryzyka Operacyjnego (ZORO) – w coraz szerszym stopniu, z powodzeniem wykorzystywane są w polskim systemie bankowym.

Śmiało zatem można powiedzieć, że dziś polskie banki, ich klienci, instytucje finansowe i przedsiębiorcy mają nie tylko dostęp do informacji gospodarczej, ale i podstawowe narzędzia do zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności. Wystarczy jedynie lepiej, chętniej i pełniej z nich korzystać.

AMRON, DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, BANKOWY REJESTR, POSIADACZE, AKCEPTANCI, POJAZDY – to źródła niezbędnych informacji (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych). A nie wolno zapominać o Biurze Informacji Kredytowej SA oraz jedynej w Polsce bazie BIG tak mocno zintegrowanej z sektorem bankowym: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. Zgromadzone informacje dotyczą ponad 82 mln umów blisko 23 mln klientów – zawierają zatem m.in. dane o konsumentach i przedsiębiorcach zalegających ze spłatami i są dostępne dla wszystkich stron obrotu gospodarczego.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Nie od dziś wiadomo, że dla skutecznego wykorzystywania skrzętnie zgromadzonych danych o uczciwych i nieuczciwych uczestnikach obrotu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI