Prezentacja: SoftNet dla banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.12.foto.47.a.150xRozmowa ze Zbigniewem Kwaterem, prezesem zarządu firmy SoftNet

Jak wygląda obsługa banków przez SoftNet?

W ostatnim czasie na konferencjach, w prasie i stronach internetowych ukazały się prezentacje porównujące wielkość nakładów na informatykę w polskich bankach spółdzielczych w zestawieniu z niemieckim rynkiem banków spółdzielczych na przykładzie grupy DZ Bank. Informacja ta została także wykorzystana przez naszych konkurentów, aby pokazać ich przewagę rynkową. W prezentacji dokonano pewnych skrótów i uproszczeń wypaczających rzeczywistość.

Jeżeli chodzi o SoftNet, to nie uwzględniono np., że w przychodach 2007 r. pokaźną kwotę stanowiła sprzedaż działki w Krakowie. Nie uwzględniono także zwiększającej się liczby zatrudnionych pracowników (w 2007 r. – 76, w 2008 – 87, a obecnie w 2009 r. – 105). Istotnym uproszczeniem było przyjęcie założenia, że cały przychód generowany jest z obsługi serwisowej dotychczasowych klientów. Tymczasem w Polsce dokonuje się istotne przegrupowanie w układzie sił, ze względu na zaprzestanie utrzymania supportu dla niektórych produktów (np. KOBAN, Comnet, SABA). Na tej sytuacji niewątpliwym wygranym jest SoftNet, który w ostatnich 5 latach przejął obsługę ponad 50 banków spółdzielczych od konkurencji. W olbrzymiej większości tych przejęć nastąpiła zasadnicza wymiana starych i nieefektywnych systemów, wymiana sprzętu oraz doposażenie banków w nowe systemy informatyczne, których wcześniej nie posiadali (np. centrum zapasowe, bankowość internetowa, oparcie systemu podstawowego na pracy na bazie danych ORACLE). Ponadto SoftNet jako jedyna firma udostępnił bankom możliwość zakupu systemu bankowości internetowej eBankNet w opcji rozłożenia płatności na 3 lata (łącznie ze sprzętem), z czego skorzystało około 80 banków spółdzielczych. Istotnym błędem jest także przyjęcie założenia, że warunki SLA proponowane przez dostawców są identyczne, bo tak nie jest.

Jak więc jest naprawdę?

Uważam, że posiadamy kompleksową i profesjonalną obsługę pozwalającą na utrzymanie w ruchu wszystkich obsługiwanych systemów za niewielką cenę. Jeżeli weźmie się wszystkie czynniki, które wcześniej wymieniłem, to uważam, że jesteśmy najtańsi na rynku. Z drugiej strony słychać, że banki obsługiwane przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI