Prezentacja: Nowoczesne narzędzia do budowy i zarządzania środowiskiem IT w banku – wsparcie wdrożenia Rekomendacji D

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zarządzanie technologią informacyjną oraz bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego to podstawa działania biznesu, nie tylko banków. Rekomendacja D to odpowiedź na znaczący i stale wzrastający wpływ technologii informatycznych na działalność instytucji finansowych. Większość z nich jest już w fazie końcowej implementacji tych zaleceń, dokumentując zrealizowane działania na potrzeby audytu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Idealną implementacją zaleceń Rekomendacji D jest połączenie w spójną całość 3 elementów: Procesów, które określają sposób działania organizacji, przeszkolonych Ludzi świadomie realizujących te procesy, wspierając się i efektywnie używając Technologii, która automatyzuje działania w tych procesach.

Budując/rozbudowując nowoczesne środowisko informatyczne w banku, w znacznym stopniu wypełniamy wymagania, jakie stawia przed sektorem bankowym Rekomendacja D. W opisywanych przez nią zalecaniach można wyróżnić takie obszary związane z IT, jak: strategia i organizacja, rozwój, utrzymanie i eksploatacja oraz zarządzanie bezpieczeństwem. Z kolei patrząc na pełen cykl dostawy określonego rozwiązania biznesowego, można wyróżnić w nim następujące etapy: planowania strategii, budowy usługi lub aplikacji, uruchamiania „produkcyjnego”, a następnie utrzymania danych systemów informatycznych i usług oraz stałego monitorowania ich funkcjonowania.

Stosując rozwiązania HP, każdy z tych etapów oraz każdy z wcześniej wspomnianych obszarów może być efektywnie wsparty przez dostarczaną w tych rozwiązaniach technologię i najlepsze praktyki. Co więcej, dla żadnej instytucji te obszary nie jest odseparowanymi od siebie „wyspami”. Dlatego też bardzo istotne jest, aby wspierające narzędzia wzajemnie się komunikowały, tworząc dzięki łączącym je mechanizmom integracyjnym i wymianie informacji jeden spójny system zarządczy. To kryterium spełniają rozwiązania firmy Hewlett-Packard, umożliwiając sprawną komunikację pomiędzy zespołami organizacji IT czy informatyką a biznesem. Niezależnie od tego, na jakim etapie cyklu życia projektu, usługi czy systemu informatycznego aktualnie jesteśmy.

Większość zaleceń z Rekomendacji D, dotyczy procesów i zasad funkcjonowania organizacji, są również i takie, które dotykają aspektów technologicznych. W szczególności są to zalecenia 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 16 i 20.

Jak pokazuje wstępna analiza obecnej sytuacji, w wielu bankach brakuje odpowiednich narzędzi teleinformatycznych lub mają one niewystarczającą funkcjonalność, by efektywnie wykonywać działania przez organizację IT. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi, jak przy wykorzystaniu rozwiązań HP Software można dane zalecenia z Rekomendacji D zrealizować albo wesprzeć od strony technologicznej.

Strategia i organizacja

Efektywne zarzadzanie opiera się na rzetelnych i aktualnych informacjach umożliwiających podejmowanie decyzji oraz zestawie zdefiniowanych wskaźników efektywności (ang. KPI), które określają nam i obrazują bieżącą sytuację. Rekomendacja 3 (część 3.3) zaleca posiadanie przez banki konkretnych i mierzalnych celów oraz programów/projektów o zdefiniowanych priorytetach i ramach czasowych (zgodnie z ustalonymi potrzebami).Rekomendacja 2 z kolei wskazuje konieczność posiadania sformalizowanego systemu informacji zarządczej w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Zrealizować te zalecenia może m.in przez wdrożenie portalu, który prezentuje aktualny stan osiąganych wskaźników (KPI) istotnych z punktu widzenia zarządzania. W celu zmaksymalizowania wskaźnika ROI można skorzystać z gotowego portalu oferowanego w ramach portfolio HP Software, który posiada już zdefiniowane i możliwe do rozbudowy zestawy ponad 100 wskaźników KPI (wynikających z najlepszych praktyk rynkowych) oraz gotowe konektory do systemów teleinformatycznych, umożliwiające pobieranie danych na potrzeby obliczania tych wskaźników

Część 3.2, rekomendacji 3, mówi o tym, że strategia w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego jest realistyczna, a jednocześnie zgodna z aktualnymi i przyszłymi (przewidywanymi) uwarunkowaniami i oczekiwaniami biznesowymi. Bank powinien dysponować niezbędną wiedzą o środowisku teleinformatycznym, pozwalającą na ujęcie wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi jego komponentami i przetwarzanymi w nim danymi oraz uwarunkowaniami, celami i potrzebami biznesowymi. W związku z tym bank powinien posiadać Universal Configuration Management Database (UCMDB), czyli bazę zarządzania konfiguracją, zawierającą informacje takie, jak zainstalowane w środowisku IT komponenty i jakie są zależności pomiędzy nimi. Wyzwaniem jest utrzymanie aktualności informacji w takiej bazie. Dlatego też w portfolio HP znajdują się rozwiązania, które automatycznie wykryją komponenty i zbiorą niezbędne dane o środowisku informatycznym, automatycznie budując mapę zależności i powiązań pomiędzy nimi. Posiadanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI