Prezentacja: Lokalne rynki kredytowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dr Andrzej Topiński główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej S.A.

Wstęp

Wiedza odnośnie wybranych wielkości ekonomicznych charakteryzujących lokalne rynki kredytowe może być cenna dla różnych jednostek organizacyjnych instytucji finansowych, a w tym dla sprzedaży, marketingu, planowania sieci itp. Analiza mogąca sprostać tym wymaganiom, prezentująca informacje o rynku kredytowym osób fizycznych w ujęciu geograficznym, jest możliwa do opracowania przez BIK dzięki zbudowaniu unikalnej w skali kraju bazy danych o rachunkach kredytowych i powiązanych z nimi osobach fizycznych. Baza Systemu Informacyjnego Klient Indywidualny zawiera dane przekazywane przez prawie wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze, a także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, co sprawia, że analiza tego typu powinna charakteryzować się wysoką wiarygodnością.

Wprawdzie rozwój bankowości internetowej narusza w pewnym stopniu lokalność relacji klient – instytucja finansowa, ale ma to miejsce w przypadku bardziej wyrafinowanych usług finansowych (maklerskich, inwestycyjnych). W przypadku transakcji kredytowych większość zawierana jest w pobliżu miejsca zamieszkania/ pracy klienta banku. Przypisanie transakcji kredytowej do konkretnego obszaru odbywa się na bazie adresu zamieszkania kredytobiorcy bądź jego adresu korespondencyjnego (w przypadku gdy różni się od zamieszkania). Konstrukcja kodu TERYT, opisującego terytorialny podział kraju, umożliwia agregację informacji na poziomie województw, powiatów, a nawet gmin. W większości przypadków wystarczająco dokładnym poziomem analizy powinien być poziom powiatu, którego stolica jest centrum administracyjnym, handlowym, usługowym i finansowym dla obszaru w odległości ok. 15-20 kilometrów. Za wyborem powiatu przemawia również fakt, że w większości przypadków dopiero na tym poziomie usługi finansowe oferuje przynajmniej kilka banków.

Intensywność kredytowania BIK zamierza opracowywać cykliczne raporty przedstawiające dane o sprzedaży kredytów w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz wielkości i jakości portfeli kredytowych na rynkach lokalnych. Jako pewien przedsmak możliwych analiz zamieszczamy informacje o sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w latach 2010 i 2011 w 15 powiatach o największej (tabela 1) i 15 powiatach o najmniejszej liczbie kredytów udzielonych na 1000 mieszkańców (tabela 2).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI