Prezentacja: KIR S.A. pomaga bankom wprowadzać nowe standardy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kilka miesięcy temu Narodowy Bank Polski uruchomił nowy system rozliczeń brutto - SORBNET2, który umożliwia wszystkim uczestnikom (47 banków, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) sprawniejsze przetwarzanie transakcji międzybankowych i realizację wysokokwotowych zleceń klientów. Ta zmiana oznaczała dla banków konieczność dostosowania własnej infrastruktury i wiązała się z przejściem na międzynarodowy system komunikacji - SWIFT. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., jako jedyne w Polsce autoryzowane SWIFT Service Bureau, za pośrednictwem własnych łączy zapewnia dostęp do SWIFTNet - platformy komunikacyjnej wykorzystywanej przez system SORBNET2.

Współpraca z KIR S.A., która jako SWIFT

Service Bureau wspiera realizację transakcji walutowych, jest dobrym rozwiązaniem dla banków, które dotychczas nie korzystały z usług SWIFT, a przelewy walutowe wykonywały za pośrednictwem innych banków. Dzięki uzyskaniu, za pośrednictwem infrastruktury KIR S.A., dostępu do systemu SORBNET2 instytucje mogą znacznie przyspieszyć proces migracji do nowego systemu i ograniczyć koszty – mówi Grażyna Cheetham, zastępca dyrektora linii biznesowej rozliczenia w KIR S.A.

Infrastruktura KIR S.A., zapewniająca dostęp do sieci SWIFT, została zbudowana na potrzeby systemu rozliczeniowego EuroELIXIR, obsługującego transakcje w euro. Komunikuje się on za pośrednictwem sieci SWIFTNet z paneuropejskim systemem STEP2 oraz innymi izbami rozliczeniowymi stowarzyszonymi w EACHA (European Automatic Clearing House Association). Te specjalne łącza od ponad 8 lat są udostępniane bankom i innym podmiotom zainteresowanym tanim i szybkim dostępem do sieci SWIFTNet.

SWIFT Service Bureau w projekcie SORBNET2

Ponad jedna trzecia uczestników SORBNET2 łączy się z tym systemem za pośrednictwem KIR S.A. Większość z nich stanowią banki, które już wcześniej korzystały z usług SWIFT Service Bureau (SSB), realizując transakcje walutowe w ramach tzw. bankowości korespondenckiej. Ustanowienie komunikacji z systemem SORBNET2 z wykorzystaniem sieci SWIFTNet wiązało się dla nich jedynie z rozszerzeniem dotychczasowej umowy z KIR S.A. W praktyce oznaczało to realizację projektu we współpracy ze znanym już dostawcą i możliwość postępowania zgodnie ze sprawdzonymi procedurami wdrożenia.

– Decyzja o dostępie do systemu SORBNET2 za pośrednictwem łączy KIR S.A. była dla nas zupełnie naturalna, ponieważ już wcześniej korzystaliśmy z usług SWIFT Service Bureau – mówi Michał Lichomski, kierownik Wydziału Utrzymania i Rozwoju w Departamencie Technologii Głównego Systemu Bankowego FM Banku PBP S.A.

– Współpraca przy podłączeniu do systemu przebiegła bez żadnych problemów. Model outsourcingu usług informatycznych oferowany przez KIR S.A. jako SWIFT Service Bureau daje możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia w zakresie obsługi sieci SWIFT, jaką posiada Izba, bez konieczności rozbudowy zasobów po stronie banku – dodaje.

Dla instytucji, które wcześniej nie były użytkownikami sieci SWIFT, migracja do systemu SORBNET2 związana ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI