Prezentacja: Handel mobilny oczami globalnego konsumenta Świat Universal Commerce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.10.foto.104.250xUniversal Commerce to ewoluujący świat handlu, oznaczający nastanie ery szybkich i wygodnych płatności oraz usług dostępnych w każdym miejscu i czasie.

Dziś konsumenci chcą korzystać z nowych możliwości przy użyciu preferowanego urządzenia: laptopa, tabletu lub smartfona. Oczekiwania te są w dużej mierze efektem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i potrzeby stałego bycia w kontakcie. Konsumenci nie tylko kształtują zmiany w branży handlowo-usługowej i finansowej, ale także czerpią z nich korzyści, a nadrzędną spośród nich jest poprawa jakości życia.

W lutym bieżącego roku First Data Corporation zbadała preferencje konsumentów z całego świata w zakresie zakupów, płatności i bankowości. Sondaż internetowy objął grupę 4 tys. osób z 10 krajów: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Bliskiego Wschodu, Chin, Indii, Meksyku, Brazylii, Singapuru oraz Polski. Ankietowani to osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadacze rachunków bankowych oraz karty debetowej i/ lub kredytowej.

Wizja handlu dostępnego zawsze i wszędzie, opartego na programach lojalnościowych, spersonalizowanych ofertach oraz aplikacjach mobilnych najbardziej przekonuje ludzi młodych i w średnim wieku. Najwięcej zwolenników tej idei to reprezentanci grup wiekowych 35-54 (55 proc.) oraz 18-34 (54 proc.), ich odsetek spada do 37 proc. w grupie 55+. Nowe technologie sprzyjają powstawaniu nowych grup konsumentów.

Według niezależnych badań, w ostatnich latach na tle pozostałych użytkowników wyróżniła się grupa tzw. smartfonatics. Są to osoby, które wykorzystują smartfony nie tylko po to, by przeglądać strony www i aktualizować statusy w sieciach społecznościowych, ale zmieniają swoje przyzwyczajenia, zupełnie rezygnując z wcześniej stosowanych narzędzi na rzecz aplikacji mobilnych dostępnych na ich telefonach. Smartfonatics to (wg badania Aite Group, ACI 2012) w większości (36 proc.) przedstawiciele generacji Y (urodzeni pomiędzy 1980 a 1995 r.) oraz generacji X (33 proc., urodzeni w latach1961-1981).

Polacy chętnie sięgają po nowoczesne technologie

Jak prezentują się wyniki zebrane w poszczególnych krajach? Nie dziwi fakt, że Chiny, druga pod względem wielk ości światowa gospodarka, wyprzedzają w sondażu pozostałe grupy, jeśli chodzi o adaptowanie innowacyjnych technologii. Zaskoczyć natomiast może fakt, że badani Polacy są równie otwarci na nowości, jak Niemcy czy Ameryk anie, a niemal co piąty uważa, że wdrażamy nowe technologie szybciej niż inni. Szacunki wskazują, że co trzeci z nas jest właścicielem smartfona (31 proc. w Polsce), natomiast najchętniej korzystamy z podstawowych funkcji telefonu. Tablety cieszą się wśród badanych P olaków mniejszą popularnością (16 proc.), ale ich liczba stale rośnie i doganiamy pod tym względem naszych zachodnich sąsiadów (19 proc.). Czynności dostępne jeszcze do niedawna jedynie na k omputerach osobistych, są coraz częściej z powodzeniem udostępniane na urządzenia mobilne – badani z próby polskiej najczęściej surfują po internecie (42 proc.) i sprawdzają sieci społecznościowe (30 proc.). Istnieje więc gama niewykorzystanych mobilnych funkcjonalności, których upowszechnienie się to najprawdopodobniej jedynie kwestia czasu.

Konsumenci kształtują bankowość

Wygoda, jaką oferują smartfony, sprawia, że ich użytkownicy na całym świecie poszukują podobnej jakości usług także w innych sektorach, w tym finansowym. Polscy respondenci coraz chętniej sięgają po narzędzia pomagające im zarządzać zgromadzonymi środkami – trzy czwarte (75 proc.) oczekuje dostępu do swoich rachunków w czasie rzeczywistym. To więcej niż w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie odsetek ten jest niższy o 10 proc. Średnio jedna trzecia konsumentów w wymienionych krajach chce posiadać aplikację mobilną swojego banku, by móc bez ograniczeń zarządzać finansami, a polscy ankietowani często korzystają z bankowości mobilnej do opłacenia np. bieżących rachunków. Jednak bez względu na sposób wykorzystania mobilnych możliwości konsumenci są zgodni, że nowe funkcjonalności muszą być proste w obsłudze.

W ostatnich miesiącach w polskich mediach toczy się ożywio – na dyskusja o mobilnych płatnościach, zawieranych k oalicjach, wyłaniających się standardach. Nie pozostaje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI