Prezentacja: Doradca Bankowy – nowe kwalifikacje, nowe możliwości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W kwietniu 2010 r. kończy się realizacja projektu "Doradca Bankowy - nowe kwalifikacje, nowe możliwości". Projekt ten jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem edukacyjnym na poziomie studiów podyplomowych, stworzonym w odpowiedzi na potrzeby pracowników sektora bankowości spółdzielczej.

Menadżer projektu
Agnieszka Kamieniak

W usługach doradczych od sprzedawcy/opiekuna klienta zależy, czy skorzysta on z przedstawionej oferty. W związku ze złożonymi uwarunkowaniami usług bankowych, systematycznie rośnie rola sprzedaży osobistej w banku. Coraz bardziej skomplikowane produkty finansowe i ich specyfika wymagają odpowiedniej formy przedstawiania produktu, jego prezentacji i omówienia. Do tego niezbędne jest duże zaangażowanie i wysokie umiejętności ze strony personelu bankowego.

Podejście do klienta – jakość jego obsługi – oznacza, że wynik zależy od sprzedawcy, jego wiedzy, zdolności i komunikatywności, zwłaszcza dla produktów takich jak bankowe, niewyróżniających się szczególnymi cechami w porównaniu z podobnymi sprzedawanymi w innych bankach. Współczesne podejście nie skupia się tylko na procesie sprzedaży, lecz na tworzeniu więzi z klientem, ważne staje się bycie dla klienta doradcą i partnerem.

W odpowiedzi właśnie na te potrzeby Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. (BODiE) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) wspólnie uruchomili Studium podyplomowe „Doradca Bankowy – nowe kwalifikacje, nowe możliwości” obejmujące cztery moduły tematyczne (łącznie 160 godzin). Konstrukcja programu studium jest odzwierciedleniem czterech głównych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy Doradcy Bankowego w banku spółdzielczym.

Pierwszy obejmuje aspekty prawne (prawo bankowe, relacje doradca – klient, nieuczciwa konkurencja, zamówienia publiczne) oraz inżynierii podatkowej. Drugi kształci w słuchaczach umiejętności niezbędne w relacjach interpersonalnych z klientami i obejmuje: efektywną komunikację, prowadzenie prezentacji, zarządzanie czasem, negocjacje, rozpoznawanie typów psychologicznych klientów. Trzeci ma na celu praktyczną naukę metod i narzędzi codziennej pracy nowoczesnego doradcy bankowego i obejmuje zagadnienia: CRM, bankowych systemów informacyjnych, wykorzystania środków UE w prowadzeniu działalności gospodarczej, metod i oceny opłacalności inwestycji, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Nowoczesny Bank Spółdzielczy / NBS