Prawo: Trzy zmartwienia bankowców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Brak ostatecznych aktów wykonawczych do CRD IV, niepewność związana z pakietem MiFID II oraz prace nad dyrektywą ADR - tych kilka problemów mąci spokój polskich bankowców. Niebawem jednak wiele powinno się wyjaśnić.

Kamil Majewski

Tsunami regulacyjne jest faktem, a jego efekt może nie okaże się równie dramatyczny, co skutki uderzenia wzburzonych fal oceanu, ale i tak budzi wiele obaw bankowców. Przepisów jest zbyt wiele, a są one na tyle skomplikowane, że trudno się dziwić tym lękom. Piszemy trochę na ten temat w artykule „Tsunami nad gospodarką” na stronach 102-104. Trzeba przyznać, że w niektórych przypadkach w grę wchodzi bardziej brak wiedzy na temat unijnych przepisów, aniżeli rzeczywiste zagrożenie.

Czekając na delegację Pierwszym ze wspomnianych dokumentów jest uchwalone przez Parlament Europejski i zatwierdzone przez Radę Rozporządzenie 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz Dyrektywa 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami (dalej pakiet CRD IV). Z pewnością są to dość obszerne i złożone pakiety, które mogą spowodować wiele problemów praktycznych czy też interpretacyjnych. Zdaniem Joanny Tylińskiej, doradcy zarządu Związku Banków Polskich, w rozporządzeniu CRR jest wiele niejasności, których prawdopodobnie nie wyjaśnią standardy techniczne i dlatego jest tak wiele zapytań do EBA z prośbą o wyjaśnienie problemów.

– W pakiecie CRD IV/CRR zawarto liczne delegacje do wydania wiążących standardów technicznych (ang. Binding Technical Standards – BTS), w tym wiążących standardów regulacyjnych (ang. Regulatory Technical Standards – RTS), wiążących standardów wykonawczych (ang. Implementing Technical Standards – ITS) oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (ang. EBA Guidelines) – zauważa. Pewne przepisy wymagają jednak nadal doprecyzowania w formie aktów delegowanych. Pomimo że rozporządzenie CRR weszło w życie w dużej części od 1 stycznia 2014 r., cały czas jest tylko kilka ostatecznych aktów wykonawczych KE – standardów technicznych.

– Europejski Urząd Nadzoru Bankowego sukcesywnie wydaje projekty standardów technicznych zawierających odpowiednie delegacje, szczegółowe opisy procedur, instrumentów, wskaźników, zasad oraz ich kalibrację. W standardach znajdą się szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące wymogów ilościowych w zakresie funduszy własnych, płynności, dźwigni finansowej, stosowania metod zaawansowanych przy wyliczaniu wymogów kapitałowych, ale także wymogi jakościowe – mówi Joanna Tylińska. Te ostatnie mogą dotyczyć np. odpowiedniości członków zarządu czy rady nadzorczej lub stosowania systemów informatycznych w banku. Warto jednak pamiętać, że EBA nie ma uprawnień do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI