Prawo: Prywatność fundamentem RODO

Prawo: Prywatność fundamentem RODO
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO/GDPR. Jednym z fundamentów tego aktu prawnego jest uwzględnianie, na każdym etapie tworzenia oraz funkcjonowania technologii, ochrony danych i prywatności. Obowiązek ten ciążyć będzie na administratorach danych (ADO).

Artur Król

Rozporządzenie to na nowo reguluje kwestie zachowania prywatności. Od chwili jego wejścia w życie każde rozwiązanie technologiczne, system informatyczny etc., w którym angażuje się odbiorcę usług online czy offline, bądź którego użytkownikiem jest szeroko rozumiany konsument, będzie de facto wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych. Ochrona prywatności Celem wdrożenia rozporządzenia RODO była przede wszystkim ochrona prawa do prywatności, ale także potrzeba stworzenia jednolitego rynku cyfrowego w UE Duże znaczenie odegrała potrzeba ochrony przed cyberprzestępczością, która stanowi istotny problem na skalę światową i coraz szerzej dotyka podmioty gospodarcze. Pojęcie przetwarzania danych jest bardzo szerokie i obejmuje wiele zagadnień, które ogólnie uznane są jako ich zbieranie, korzystanie, ale również modyfikowanie. RODO ma zbudować nową jakość w kwestii ochrony danych wrażliwych i prawa do prywatności.

Dwie kluczowe zasady

 Rozporządzenie GDPR wprowadza zasady privacy by design oraz privacy by default. Zobowiązują one administratorów danych do zapewnienia im ochrony i prywatności na każdym etapie przetwarzania. Oznacza to konieczność zastosowania rozwiązań ochronnych już w chwili ich projektowania. Podstawowym celem zasady privacy by design jest „wbudowanie” zasad ochrony prywatności w projekt od początku jego tworzenia. I to tak, aby stanowiła jego część składową. Wymienia kilka wytycznych, według których projekt ma być realizowany, by gwarantował taką ochronę.

Zasada privacy by default zakłada ochronę prywatności, jako domyślne ustawienie każdego systemu. Zmiana może nastąpić tylko wówczas, kiedy dokona jej użytkownik programu. Tym samym privacy by default zapewnia najszerszą i domyślną zarazem ochronę prywatności wszystkich użytkowników systemu. Ci, którzy chcą świadomie z niej zrezygnować, podejmują w tym celu konkretne działania. Jednak zmiana ustawień prywatności zależy całkowicie od właściciela danych osobowych i nie mogą o tym decydować twórcy systemu.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI