Prawo: Na co jeszcze czekamy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.07-08.foto.109.a.267x26 czerwca 2014 r. - a więc niemal rok temu - Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o rencie dożywotniej. W połączeniu z obowiązującą od 15 grudnia ub.r. ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, nowe regulacje w zakresie sprzedażowego modelu "odwróconej hipoteki" miały kompleksowo uregulować rynek tych jakże ważnych ze społecznego punktu widzenia produktów. Tymczasem projekt ustawy o rencie dożywotniej z niepojętych przyczyn ugrzązł w rządowych analizach.

Jerzy Czajka

O wznowienie prac nad ustawą apelowali już do rządu eksperci z sektora finansowego. Czyżby przez opieszałość decydentów szykowała się kolejna bomba na rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych? Dwie prędkości – tak w największym skrócie określić można sytuację na rynku produktów umożliwiających seniorom wykorzystanie posiadanej nieruchomości w celu podreperowania domowego budżetu. Konkurencją dla objętego resrykcyjnymi regulacjami modelu kredytowego, dedykowanego bankom, jest bowiem renta dożywotnia, dla której jedyną podstawę stanowią ogólne zasady umowy dożywocia, określone w Kodeksie cywilnym. W konsekwencji produkt taki może być oferowany dosłownie przez każdego przedsiębiorcę w dowolnej formie organizacyjnej, bez jakichkolwiek minimalnych wymogów kapitałowych – co stwarza oczywiste ryzyka dla potencjalnych klien2015tów. Tak niskie warunki wejścia mogą wręcz zachęcać nieuczciwych przedsiębiorców do oferowania produktów z zakresu „odwróconej hipoteki” jedynie po to, by niezgodnie z etyką, a nierzadko i bezprawnie przejmować mieszkania od seniorów jeszcze za ich życia, nie oferując nic w zamian. Posiadacz nieruchomości sprzedanej w zamian za dożywotnią rentę nie jest też chroniony w sytuacji, kiedy ulegnie ona całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej – podczas gdy nabywca odwróconego kredytu hipotecznego może w takiej sytuacji powołać się chociażby na art. 17 ust. 3 oraz art. 32-33 ustawy. Dysproporcja regulacyjna jest szkodliwa również i dla sektora bankowego – trudno mówić o wyrównanej konkurencji w sytuacji, gdy tylko oferta banków objęta jest wyśrubowanymi regulacjami, podwyższającymi koszt całego przedsięwzięcia. Trudno się dziwić, że w takiej sytuacji banki zachowują – mówiąc najdelikatniej – daleko idącą powściągliwość we wdrażaniu „odwróconej hipoteki” do swojej oferty produktowej.

Nie dla każdego

O konieczności uregulowania również i drugiej nogi odwróconej hipoteki mówi się w zasadzie od 2008 r., kiedy to produkt ten zaoferowały – po raz pierwszy w Polsce – fundusze hipoteczne. Odpowiedzią na te oczekiwania stał się projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki w ubiegłym roku. Określenie warunków dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie umów o rentę dożywotnią, utworzenie ich rejestru i jednoznaczne określenie praw i obowiązków stron umów o dożywotnie świadczenie pieniężne – oto najważniejsze założenia projektu. Udzielanie renty dożywotniej byłoby możliwe jedynie w przypadku podmiotów spełniających następujące wymogi:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej lub europejskiej spółki akcyjnej,
  • minimalny kapitał zakładowy 2 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI