Prawo: Jak to wygląda w Niemczech

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Konsumenckie postępowanie upadłościowe w Niemczech dotyczy majątku osób prywatnych. Przy czym są nimi również ci, którzy prowadzili niegdyś własną działalność gospodarczą, jeśli "ich stosunki majątkowe są przejrzyste". Stosunki majątkowe uznaje się za takowe, jeśli dłużnik ma mniej niż 20 wierzycieli i nie istnieją roszczenia z tytułu stosunku pracy.

Mec. Vanessa Lichter
Mec. dr Artur Bunk

W przeciwnym razie należy wszcząć postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorstwa. Trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem niemieckim udziałowcy, względnie członkowie zarządu spółki, są osobami prywatnymi. W związku z tym, na przykład, prezes spółki, który udzielił swojej firmie prywatnego poręczenia, a jest ono ściągane w ramach upadłości przedsiębiorstwa, sam staje się niewypłacalny i musi zgłosić upadłość prywatną.

Kolejnym warunkiem upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność lub grożąca niewypłacalność, a więc sytuacja, gdy dłużnik nie jest już w stanie regulować wymagalnych, lub stających się wymagalnymi, zobowiązań płatniczych.

Nieco historii

Do 1999 r. upadłość konsumencka w Niemczech nie istniała, a osoby fizyczne i prowadzące własną działalność gospodarczą lub spółki osobowe nie miały możliwości upadłości. Wyjątek stanowiły spółki GmbH (sp. z o.o.) & co. KG. Przedsiębiorstwom w przypadku utraty majątku pozostawała jedynie możliwość złożenia zaręczenia z mocą przysięgi, w którym zawarte były informacje o wartościach majątkowych i ich braku.

W roku 2002, oprócz zmiany ówczesnego prawa upadłościowego i wprowadzenia możliwości upadłości konsumenckiej, znowelizowano także prawo dotyczące przedawnienia. Wcześniej roszczeń, z paroma wyjątkami, można było dochodzić do 30 lat. Uzyskany tytuł prawny mógł być z kolei egzekwowany również przez 30 lat, zatem wierzyciel mógł ściągać swoje pieniądze od dłużnika przez 60 lat.

Warto podkreślić, że wprowadzenie w 1999 r. możliwości upadłości konsumenckiej, wzbudziło wiele kontrowersji. Zarzucano jej, że koszty postępowania, zwłaszcza straty powstające wskutek utraty roszczeń w postępowaniu upadłościowym, będą musiały zostać zrekompensowane przez podatników, np. poprzez przerzucenie przez przedsiębiorstwa deficytów na późniejszych klientów.

Mimo trudności upadłość konsumencką udało się jednak przeforsować. Problemy wynikały z pierwotnego regulowania kosztów. Przed wszczęciem konsumenckiego postępowania upadłościowego sąd upadłościowy żądał bowiem zaliczki na koszty sądowe i koszty syndyka. A te wynosiły około 1500 euro. Jeśli dłużnik nie wniósł zaliczki, nie następowało wszczęcie postępowania i nie było możliwości umorzenia pozostałych długów. A to dlatego, że bez wcześniejszego wszczęcia postępowania upadłościowego umorzenie pozostałych długów nie jest w Niemczech możliwe.

W 2001 r. wprowadzono możliwość odroczenia kosztów. Jeśli nie zostaną one zwrócone przez dłużnika w ramach postępowania upadłościowego, ani w okresie tzw. dobrego zachowania, muszą zostać zwrócone do kasy państwa po uzyskaniu przez niego prawa do umorzenia pozostałych długów. Zmiana ta znalazła wyraźne odzwierciedlenie w liczbie postępowań (patrz wykres 1).

Choć jednak już w latach 1999-2001 widoczny był wyraźny wzrost liczby postępowań (z 1634 w 1999 do 9070 w 2001 r.), system nie został jednak dobrze przyjęty. Po wprowadzeniu możliwości odroczenia kosztów można jednak zauważyć wyraźny wzrost postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W 2002 r. wszczęto ich 19 857, a w roku 2007 – 103 085 (na marginesie – do dziś najwięcej w historii). Rok później było ich tylko 98 140.

Jednocześnie zmniejszyła się istotnie wysokość zadłużenia w jednym postępowaniu. Podczas gdy średnia wielkość zadłużenia w 1999 r. wynosiła jeszcze 179 000 euro, to w roku 2008 było to już tylko 59 000 euro.

Jeśli zjawisko to potraktujemy geograficznie, to wyraźnie widać, że w upadłości konsumenckiej przodują landy z północy Niemiec. W północnych krajach związkowych liczba upadłości konsumenckich na 100 tys. mieszkańców jest znacznie wyższa niż w południowych. Liczba upadłości jest także ściśle związana z wielkością stopy bezrobocia. Im ona wyższa, tym więcej konsumenckich postępowań upadłościowych zgłaszanych i wszczynanych.

Jak przebiega upadłość konsumencka?

Postępowanie składa się z czterech etapów. Na początku należy przeprowadzić pozasądową próbę ugody. Jeśli nie przyniesie to skutku, konieczne jest zgłoszenie wniosku upadłościowego. Z nim zaś związane jest często tzw. postępowanie w sprawie uregulowania długów. Jeśli zakończy się ono niepowodzeniem, wówczas zostanie przeprowadzone właściwe postępowanie upadłościowe. Bezpośrednio po nim następuje okres dobrego zachowania, zakończony umorzeniem pozostałego zadłuż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI