Prawie trzykrotnie wyższy zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach r/r

Prawie trzykrotnie wyższy zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach r/r
Fot. stock.adobe.com / Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 3 170,1 mln zł w porównaniu z 1 048,5 mln zł w analogicznym okresie ub.r., informuje biuro prasowe banku.

Bank kontynuował stabilny rozwój działalności zwiększając liczbę klientów oraz wartość kredytów i depozytów. ING Bank Śląski utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 16,56%. Zwrot z kapitału (ROE), po korekcie o MCFH, wyniósł 21,0%.

– Wyniki finansowe obrazują realizację strategii Banku. Udało nam się efektywnie przepracować kolejny kwartał. Zanotowaliśmy dalszy wzrost liczby klientów, a ich aktywność bardzo nas cieszy. Dużo wysiłku włożyliśmy w działania związane z transformacją ESG – wprowadziliśmy konto Future, kalkulator śladu węglowego dla klientów biznesowych, a także uczestniczyliśmy we współfinansowaniu realizowanego obecnie projektu farmy wiatrowej na morzu. To są przykłady, które wskazują, że jest to już element naszego normalnego działania – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

W odniesieniu do procesu zamiany wskaźników referencyjnych przypomniał, że w minionym kwartale bank zaoferował kredyty bazujące na nowym wskaźniku WIRON zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym.

-Jesteśmy dobrze przygotowani do wywiązania się z obowiązków wynikających z mapy drogowej Narodowej Grupy Roboczej – podkreślił.

Bank realizuje strategiczne cele

– W trzecim kwartale kontynuowaliśmy realizację naszych strategicznych założeń. Przyrost liczby nowych klientów wyniósł 82 tys. po stronie detalicznej i 17 tys. po stronie korporacyjnej. Według stanu na koniec września liczba klientów w tych segmentach wynosiła odpowiednio 4,47 mln i 553 tys.  Niskie odczyty aktywności gospodarczej w Polsce przekładają się na aktywność w zakresie kredytowania, szczególnie finansowania nieruchomości. Łącznie po trzech kwartałach, w ujęciu rocznym nasz portfel kredytowy wzrósł o 3%, w tym w obszarze bankowości korporacyjnej o 4%, a w bankowości detalicznej wzrosła o 1%. Zanotowaliśmy 10-proc. wzrost depozytów, który w przypadku klientów korporacyjnych wyniósł 6%, a w grupie klientów indywidualnych 13%– wyjaśnił Brunon Bartkiewicz.

Postępuje cyfryzacja banku i jego klientów

 – W Banku niezmiennie przykładamy dużą wagę do zwiększania poziomu cyfryzacji. W trzecim kwartale liczba klientów mobile only w bankowości detalicznej wzrosła o 13% do 2 mln. Liczba elektronicznych przelewów wychodzących klientów indywidualnych w Moim ING wyniosła 152 mln (+11% r/r). Zanotowaliśmy przy tym dalszy 26-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 7-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie notowaliśmy dalszy 10-proc. spadek liczby transakcji wykonywanych w oddziałach. Wyższą aktywność obserwowaliśmy ze strony klientów korporacyjnych. W trzecim kwartale liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 87% rok do roku, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 26%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi już 41,1 tys. W trzecim kwartale przeprocesowaliśmy w nich blisko 20-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie o 30% przyrosła liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje – powiedział prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,47 mln (wzrost o 31 tys. r/r), w tym 2,15 mln klientów primary (wzrost o 77 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 553 tys. (wzrost 27,4 tys. r/r),
 • wzrost wartości kredytów o 3% do 160,3 mld zł,
 • wzrost depozytów o 10% do 199,6 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – wzrost o 25% do 19,4 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 44% do 7 763,1 mln zł,
 • koszty ogółem spadły o 8% do 2 713,3 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 189% do 4 125,3 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 202% do 3 170,1 mln zł,
 • wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 41,2% w porównaniu z 63,5% w analogicznym okresie ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,56% w porównaniu z 14,43% w analogicznym okresie ub. r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 21,0% w porównaniu z 10,3% w analogicznym okresie ub. r.
Źródło: ING Bank Śląski S.A. / ING