PPP – najlepszym sposobem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w mniejszych miastach

PPP – najlepszym sposobem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w mniejszych miastach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pod patronatem HRE Inwestments, odbyła się debata poświęcona Partnerstwu Publiczno- Prywatnemu podczas Europejskiego Kongresu Finansowego. Jej uczestnicy doszli do wniosku, że po wprowadzeniu określonych zmian w przepisach o PPP może dojść do szybszego niż do tej pory rozwoju współpracy pomiędzy prywatnymi podmiotami a samorządami.

#MichałCebula: Korzyścią samorządu w #PPP z deweloperem jest szybkie zapewnienie podaży mieszkań na wynajem w danym mieście oraz perspektywa przejęcia na własność budynków bez angażowania własnych środków pieniężnych #EFCongress #NDI @HeritagePolska @Grupa_PFR

W debacie, którą moderował Paweł Jabłoński z miesięcznika Forbes wzięli udział Marcin Golly, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, NDI S.A. Jacek Markowski, Naczelnik Wydziału Mienia Urząd Miejski w Giżycku, Urząd Miejski w Giżycku, Bartłomiej Pawlak, Członek Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju, Arkadiusz Połojański, Sekretarz Miasta Giżycka, Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopotu.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to metoda współpracy sektora publicznego i jednostek prywatnych w celu realizacji zadań publicznych. Zdaniem zarówno samorządowców, jak przedstawiciela PFR współpraca w ramach PPP nie rozwija się w Polsce w sposób optymalny.

PFR stawia na PPP

Dlatego Polski Fundusz Rozwoju zamierza zaangażować się w promowanie PPP – mówił podczas panelu Bartłomiej Pawlak, Członek Zarządu, Polskiego Fundusz Rozwoju.

Wspólnie z resortem rozwoju uruchomiono system wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą działać w formule PPP. Jest to nie tylko wsparcie finansowe, ale także doradcze.

Urzędnicy, eksperci PFR mogą przeprowadzić przedsiębiorcę przez proces pozyskania finansowania i budowania biznes planu danego przedsięwzięcia.

PPP na trudniejsze czasy?

Marcin Golly, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, NDI S.A zwrócił uwagę na fakt, że utrzymanie wybudowanej infrastruktury   bardzo dużo kosztuje o czym zapominają samorządowcy. A w jego opinii siłą PPP jest to, że problem utrzymania infrastruktury nie dotyczy już włodarzy danego miasta czy gminy, ale staje się zadaniem podmiotów prywatnych. Jednak jak zauważa – negocjowanie niektórych kontraktów trwa nawet 5 lat, dłużej niż trwa kadencja jednego samorządu.

Zdaniem Marcina Skwierawskiego, Wiceprezydenta Miasta Sopotu mała popularność PPK wynika z faktu, że samorządy mają łatwy dostęp do środków unijnych. Korzystają więc z nich w pierwszej kolejności. Jednocześnie podpisane umowy z partnerem prywatnym, zawsze mają różne luki – bo nie wszystko można przewidzieć. Z tego powodu wynikają różne spory, których samorządowcy chcieliby unikać.

Do tych argumentów dołączają samorządowcy z  Giżycka, którzy uważają, że  większość ryzyk powinno być przerzucone na partnera prywatnego PPP.

Pakietowanie w PPP

Bartłomiej Pawlak – przytoczył opinie prywatnych inwestorów, którzy twierdzą, że projekty jakie chcą realizować samorządy są zbyt małe. Biorąc pod uwagę skomplikowane procedury i niewielką wartość projektów inwestorzy unikają tego typu umów. PFR zamierza wprowadzić tak zwane pakietowanie. Chodzi o to aby samorządy zamierzające realizować podobne projekty zdecydowały się na wspólne wystąpienie z ofertą do inwestora prywatnego i zrobienie jednego postępowania z wybranym liderem samorządowym.

W takiej grupie samorządowcy sami wybiorą samorząd-lidera, który będzie reprezentował grupę. W efekcie dany projekt będzie miał już skalę interesującą dla wielu inwestorów. Jego zdaniem już 60 samorządów chce z tej ścieżki PPP skorzystać.

Do kwestii pakietowania odniósł się Marcin Golly, mówiąc, że jest bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorcy, bo poniżej pewnych kwot firmom prywatnym nie opłaca się działanie w ramach PPP. Duży projekt może dać szansę na zgromadzenia dużych środków co zupełnie zmienia sens biznesowy takiego przedsięwzięcia.

Michał Cebula, prezes Heritage Real Estate, który przysłuchiwał się debacie i brał udział w wypracowaniu rekomendacji EKF dotyczącej PPP uważa, że Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest najlepszym sposobem na zaspokojenie głodu mieszkaniowego w Polsce. Jak wynika z analiz HRE Think Tank w Polsce brakuje ponad 2 mln. mieszkań.

Michał Cebula podaje przykład umowy w ramach PPP dotyczącej budowy budynków mieszkalnych w danej gminie. Samorząd wnosi do przedsięwzięcia grunt, inwestor kapitał. Po 20 lub 25 latach budynek staje się własnością samorządu. W tym czasie o prawidłową eksploatację budynku dba partner prywatny. Mieszkania są wynajmowane komercyjnie z czynszem gwarantującym opłacalność projektu.

Korzyścią samorządu jest szybkie zapewnienie podaży mieszkań na wynajem w danym mieście oraz perspektywa przejęcia na własność budynków bez angażowania własnych środków pieniężnych.

Źródło: aleBank.pl