PPK ważne dla zwiększenia krajowych inwestycji, raport PFR i Lewiatana

PPK ważne dla zwiększenia krajowych inwestycji, raport PFR i Lewiatana
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od sukcesu Pracowniczych Planów Kapitałowych zależy zdolność do realizacji fundamentalnych celów rozwojowych państwa w średnim i długim okresie - napisali eksperci w raporcie "Pracownicze plany kapitałowe (PPK) jako benefit - szanse i wyzwania", który na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju przygotowała Konfederacja Lewiatan.
KonfederacjaLewiatan: od sukcesu #PPK zależy zdolność do realizacji fundamentalnych celów rozwojowych państwa w średnim i długim okresie @LewiatanTweets @Grupa_PFR

Te cele to trwałe zwiększenie stopy krajowych inwestycji, dolanie paliwa do rozwoju rynku kapitałowego i zmniejszenie obciążenia wynikającego ze starzejącego się społeczeństwa.

– PPK znajdują się obecnie w punkcie zwrotnym. O ile uczestnictwo w programie pracowników dużych firm zależało od skali i skuteczności działań komunikacyjnych po stronie PFR i instytucji finansowych, teraz do gry wkraczają pracownicy mniejszych firm. Podejmując decyzję, potencjalni uczestnicy mogą wziąć pod uwagę, czy uznają dotychczasową partycypację za sukces i co stanowi normę społeczną w ich otoczeniu. Dlatego w tym przedsięwzięciu dobry wynik z przeszłości z dużym prawdopodobieństwem będzie zwiastował dobry wynik w przyszłości. Taką ścieżkę przeszły inne kraje, w których oferowano podobne programy (w szczególności Wielka Brytania czy Nowa Zelandia) – mówi dr Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: PPK: co przekona pracowników do oszczędzania?

Pozytywne rezultaty sprzyjają powiększaniu liczby oszczędzających bez angażowania większych środków. Dodatkowym czynnikiem, który definiuje polski kontekst, jest zaufanie do długoterminowej umowy między państwem a obywatelem.

Jakie rozwiązania mogą przyczynić do sukcesu PPK?

Eksperci Konfederacji Lewiatan przygotowali kilkanaście rekomendacji, które mogą się przyczynić do sukcesu PPK:

  1. Promowanie korzyści pracownika z tytułu uczestnictwa w PPK poprzez zestawianie ich z innymi instrumentami o podobnym charakterze.

Czytaj także: IZFiA: propozycje deregulacyjne dla Ministerstwa Finansów >>>

2. Rozważenie zniesienia tzw. podatku Belki lub zniesienia opodatkowania (PIT) wpłaty finansowanej przez pracodawcę. Rozważenie wniesienia elementów natychmiastowej gratyfikacji.

 3. Upowszechnienie wiedzy finansowej wśród pracowników kanałami nieformalnymi (w tym, poprzez NGO-sy, organizacje pracodawców i związki zawodowe oraz media).

4. Rozwiązanie problemu osób, które mają relatywnie niewielkie szanse aktywnie partycypować w PPK – np. długotrwale bezrobotni, bierni zawodowo.

5. Brak zasadniczych zmian w systemie PPK przez dłuższy okres. Komunikacja kwestii przeniesienia środków z OFE do IKE w sposób nie naruszający zaufania do systemu.

 6. Wprowadzenie możliwości dokonywania przez pracodawcę wpłat wstecznych lub innych działań służących zwiększeniu motywacyjnej roli PPK.

7. Promowanie PPK wśród pracodawców – unikanie traktowania ich wyłącznie jako obiorców decyzji państwa i pracowników.

8. Rozważenie opóźnienia we wdrażaniu PPK dla podmiotów o szczególnie złej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

9. Wprowadzenie możliwości dokonywania korekt we wpłatach na PPK bez ryzyka kary finansowej.

10. Rozwój rynku kapitałowego dla długofalowego podniesienia zyskowności inwestycji.

 11. Głębsza analiza zmian na rynku benefitów wywołanych COVID-19 oraz promocja PPK jako czasowej alternatywy dla benefitów ograniczonych przez reżim sanitarny.

Cały raport >>>

Źródło: Konfederacja Lewiatan