Późniejsze powstanie rządu to wyższa inflacja na początku 2024 roku?

Późniejsze powstanie rządu to wyższa inflacja na początku 2024 roku?
Fot. stock.adobe.com / studio-v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Termin powołania nowego rządu ma kluczowe znaczenie dla krótkoterminowych perspektyw inflacyjnych - zauważają ekonomiści Credit Agricole Bank Polska w swoim poniedziałkowym ( 23.10.2023.) komentarzu MAKROmapa.

Jeżeli nowy rząd powstanie dopiero w drugiej połowie grudnia to zdaniem autorów komentarza nowa Rada Ministrów będzie miała nikłą możliwość uchwalenia nowych aktów prawnych przez przed końcem bieżącego roku. Wskazują oni na możliwość wygaśnięcia z końcem roku szeregu działań osłonowych, co w efekcie może spowodować silny wzrost inflacji.

„We wrześniu br. minister klimatu i środowiska A. Moskwa stwierdziła, że decyzja w sprawie mrożenia cen
energii w 2024 r. zapadnie w końcówce października. Zasygnalizowała ona jednocześnie, że gotowe są
akty prawne obejmujące przedłużenie działań osłonowych w zakresie cen gazu, ciepła i prądu. W związku
z wygraną opozycji w wyborach parlamentarnych trudno obecnie ocenić prawdopodobieństwo
wprowadzenia wspomnianych działań jeszcze przez obecny rząd. Ich ewentualne uchwalenie
oddziaływałoby w kierunku minimalizacji skoku inflacji z początkiem 2024 r.” napisali ekonomiści Credit Agricole Bank Polska.

Inflacja wyższa o 2 pkt. procentowe z powodu późnego powstania nowego rządu?

Poza tym autorzy komentarza zwracają uwagę na przywrócenie standardowej stawki VAT na żywność.

W swojej dotychczasowej prognozie zakładali, że inflacja wyniesie 5,3% r/r w styczniu, a średniorocznie w 2024 r. będzie równa 4,4%. Te prognoza zakładała utrzymanie działań osłonowych w w odniesieniu do cen energii elektrycznej, ograniczony wzrost cen gazu i energii cieplnej oraz stopniowe (w trzech krokach) przywracanie standardowej stawki VAT na żywność.

Ich zdaniem zbyt mało czasu dla nowego rządu na uchwalenie aktów prawnych pozwalających na przedłużenie dotychczasowych działań osłonowych tworzy ryzyko, że inflacja w styczniu będzie o ok. 2 punkty procentowe wyższa niż zakładali w swojej ostatniej prognozie.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.