Powołanie nowej kadencji Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nordea.01.250x56Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. w dniu 24 maja 2012 r. powołała Zarząd Nordea Bank Polska S.A. VIII kadencji w zmniejszonym składzie osobowym.

Do składu Zarządu Banku VIII kadencji powołano:

  • Sławomira Żygowskiego – I Wiceprezesa Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu ds. bankowości korporacyjnej, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu
  • Agnieszkę Domaradzką – Wiceprezes Zarządu ds. kredytowych
  • Jacka Kalisza – Wiceprezesa Zarządu ds. bankowości detalicznej
  • Bohdana Tillacka – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Członkowie Zarządu VIII kadencji nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do pełnionej funkcji w Nordea Bank Polska S.A., a także nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dorota Tanaś-Michalak
Departament Marketingu i Komunikacji
Nordea Bank Polska