Powiało optymizmem na rynku kredytowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zgodnie z ankietą NBP skierowaną do przewodniczących komitetów kredytowych w bieżącym kwartale możemy oczekiwać łagodzenia polityki kredytowej oraz znacznego wzrostu popytu na kredyty. Zarówno w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw, jak i dla gospodarstw domowych (kredyty mieszkaniowe i kredyty konsumpcyjne) w II kwartale 2015 roku banki spodziewają się większego zapotrzebowania na kredyt.

Kredyty mieszkaniowe
Zgodnie z oczekiwaniami, w I kwartale tego roku banki w istotny sposób zaostrzyły politykę kredytową, a główną tego przyczyną było podwyższenie wymaganego przez banki wkładu własnego zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego. To kryterium wskazało 71 procent netto banków (procent netto – różnica między odsetkiem odpowiedzi pokazujących przeciwne kierunki zmian, ważona udziałem banku w segmencie rynku). Jednocześnie w niewielkim stopniu banki obniżyły także marże kredytowe (12 procent netto). Zauważalny był także znaczący spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, a głównymi przyczynami były zmiany kryteriów i warunków ich udzielania. W II kwartale 2015 roku oczekiwane jest niewielkie złagodzenie polityki kredytowej (13 procent netto) oraz znaczący wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Taką odpowiedź wskazano w 52 procentach netto banków.

Kredyty konsumpcyjne
Na rynku kredytów konsumpcyjnych w większości banków (36 procent netto) zostały obniżone marże kredytowe, ale jednocześnie znacząco wzrosły pozaodsetkowe koszty kredytu (73 procent netto). Takich zmian można było oczekiwać, a główną przyczyną jest obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa lombardowa na poziomie 2,5 procent spowodowała ograniczenie maksymalnego oprocentowania kredytów do 10 procent. Przy niższych przychodach z tytułu odsetek banki poszukują dodatkowych dochodów w innych kosztach kredytu, takich jak np. prowizje. Jednocześnie w I kwartale banki odczuły także zauważalny wzrost popytu na kredyty konsumenckie – taką odpowiedź wskazało 22 procent netto banków.

W II kwartale tego roku w tym segmencie rynku oczekiwany jest także wzrost popytu (60 procent netto banków), jednocześnie 12 procent netto banków wskazuje także na dalsze łagodzenie polityki kredytowej.

Kredyty dla przedsiębiorstw
W I kwartale tego roku większość banków nie zmieniła znacząco kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Jednak większość (49 procent netto) obniżyła marże oraz pozaodsetkowe koszty kredytu (16 procent netto). W obecnym kwartale banki w dalszym ciągu zamierzają łagodzić politykę kredytową dla przedsiębiorstw. Jednocześnie banki oczekują znaczącego wzrostu popytu na kredyty dla firm.

Michał Krajkowski
Główny Analityk
Notus Doradcy Finansowi