Potrzeba 600 mld EUR na infrastrukturę w regionie Trójmorza

Potrzeba 600 mld EUR na infrastrukturę w regionie Trójmorza
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Źródło: BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
600 mld EUR to kwota, którą należy zainwestować do 2030 roku w infrastrukturę Trójmorza, aby wyrównać różnice między Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią - podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK i przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza podczas konferencji "Kapitał dla infrastruktury" zorganizowanej przez Bułgarski Bank Rozwoju w Sofii, czytamy w komunikacie BGK.

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że konieczność zaspokojenia infrastrukturalnych potrzeb Trójmorza stwarza doskonałą okazję dla inwestorów i jest szansą na rozwój gospodarczy regionu.

Prezydent Bułgarii Rumen Radew, który zainaugurował spotkanie, powiedział, że inwestycje infrastrukturalne to ogromna szansa na rozwój społeczno-ekonomiczny i poprawę połączeń między poszczególnymi krajami regionu Trójmorza, czyli 12 państw położonych między Bałtykiem, Morzem Czarnym oraz Adriatykiem.

‒ Region Trójmorza ma ogromny potencjał ekonomiczny. Całkowita wartość obrotu handlowego wszystkich krajów regionu to ponad 225 mld EUR. Trójmorze generuje ok. 20 proc. PKB całej unijnej Wspólnoty. Teren Trójmorza o powierzchni 1,2 mln km2 zamieszkuje 111 mln ludzi, czyli około 1/4 populacji całej UE – wskazywała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowita wartość obrotu handlowego wszystkich krajów regionu to ponad 225 mld EUR

‒ Musimy nie tylko dogonić kraje Europy Zachodniej, ale również dotrzymać im tempa i stale przypominać inwestorom z całego świata, jak atrakcyjny i jednocześnie unikalny jest region Trójmorza ze swoim wysokim wzrostem gospodarczym i dużą odpornością na kryzysy ‒ zaznaczyła prezes BGK.

Czytaj także: Jak pandemia zmieniła rynki handlowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Fundusz Trójmorza

Ekonomicznym wymiarem współpracy w Inicjatywie Trójmorza jest Fundusz Trójmorza, w który zainwestowało już 9 z 12 krajów regionu. Obok zacieśnienia współpracy oraz poprawy infrastruktury w regionie, celem Funduszu jest także przyniesienie zysku jego inwestorom, dlatego zainteresowanie inwestycją w nim wyrażają także kraje spoza regionu i Europy, takie jak Japonia, Korea Południowa czy Katar.

Poprzez Fundusz Trójmorza łączymy fundusze publiczne i prywatne inwestując je w projekty o charakterze komercyjnym

Inwestycje w transport i logistykę (budowę dróg, tras kolejowych, transport morski oraz lotniska) w rejonie Trójmorza do 2030 roku będą wiązać się z wydatkami rzędu 290 mld EUR. Nakłady w wysokości 88 mld EUR pochłoną wydatki na energetykę (transmisja, dystrybucja i infrastruktura). Koszty infrastruktury cyfrowej pochłoną 160 mld EUR.

‒ Do sfinansowania tych projektów potrzeba funduszy publicznych, unijnych oraz środków inwestorów prywatnych. Poprzez Fundusz Trójmorza łączymy fundusze publiczne i prywatne inwestując je w projekty o charakterze komercyjnym.

Projektów, w które mógłby zaangażować się Fundusz Trójmorza już dzisiaj nie brakuje, pozyskane środki nadal nie są jednak wystarczające, by we wszystkie wartościowe projekty zainwestować ‒ powiedziała prezes BGK.

Czytaj także: Do Funduszu Trójmorza dołączyły Chorwacja i Litwa, zaangażują po 20 mln euro

Środki na inwestycje w infrastrukturę

Znaczące zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę w Europie Środkowej, Wschodniej oraz Południowej potwierdza m.in. raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Raport ocenia, że 50-proc. redukcja zaległości do 2030 roku będzie wymagać rocznego nakładu środków w wysokości 3‒8 proc. PKB. Te inwestycje przełożą się jednak na wzrost PKB w przyszłości, szczególnie długoterminowo.

O samym Funduszu Trójmorza i kluczowych etapach jego powstawania opowiedział Paweł Nierada, członek rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i pierwszy wiceprezes BGK. Przedstawił on także firmę Amber Infrastructure, która w przedsięwzięciu od ubiegłego roku pełni rolę doradcy inwestycyjnego.

Joe Philipsz, dyrektor inwestycyjny Amber Infrastructure ds. Funduszu Trójmorza przedstawił proces selekcji projektów do finansowania i opisał najważniejsze zalety regionu z punktu widzenia potencjalnego inwestora (między innymi wysoką dynamikę wzrostu PKB czy atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji).

Fundusz Trójmorza finansuje projekty w sektorze transportu, energetyki oraz technologii cyfrowych. Do tej pory Amber Infrastructure przenalizował ponad 130 obiecujących projektów inwestycyjnych, z których dwa stały się pierwszymi inwestycjami Funduszu. Fundusz Trójmorza jest w stanie dokapitalizować projekty kwotą od 50 do 250 mln EUR.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Na styku Zachodu i Wschodu

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK