Bank i Klient: Pośrednicy między podatnikiem a fiskusem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Coroczne wypełnianie PIT-a przejdzie do historii, a z fiskusem kontaktować się będziemy za pośrednictwem bankowych serwisów transakcyjnych. Rewolucję w rozliczeniach podatkowych milionów Polaków zapoczątkowało 15 marca br. Ministerstwo Finansów, uruchamiając usługę sporządzania zeznania rocznego za podatnika przez urząd skarbowy.

Karol Materna

Dotychczasową procedurę rozliczania się przeciętnego Kowalskiego z państwem trudno uznać za przyjazną. Najbardziej zrozumiałe reguły dotyczą mikroprzedsiębiorców, którzy na podstawie prowadzonych ewidencji określają wartość dochodu za miniony rok i kwotę należnego podatku. Dla najmniejszych podmiotów dostępne są również uproszczone formy opodatkowania, takie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa. Biurokracja triumfuje natomiast w przypadku osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz beneficjentów systemu ubezpieczeń społecznych. Procedurę rozpoczyna pracodawca lub inny płatnik zaliczek na podatek dochodowy (np. ZUS), który do końca lutego musi przekazać swym pracownikom i współpracownikom deklarację PIT-11. W tym samym terminie kopia tego dokumentu przekazywana jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika, zatem już w początku marca fiskus ma komplet informacji na temat dochodów osiągniętych w roku ubiegłym przez zdecydowaną większość podatników. Wyjątek stanowią wyłącznie podatnicy, którzy łączą przychody z pracy najemnej i działalności gospodarczej oraz uzyskujący dochód z innych źródeł, jednak obowiązek złożenia rocznego PIT-a dotyczy każdego bez wyjątku. Efektem są wydłużone godziny otwarcia urzędów skarbowych w okresie poprzedzającym majowy weekend, kilometrowe kolejki w placówkach i na pocztach, a nade wszystko możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania zeznania przez niedoświadczonego w tej materii podatnika.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 września 2009 r. wprowadziła wprawdzie możliwość sporządzenia zeznania podatkowego przez pracodawcę na wniosek pracownika, jednak rozwiązane to znajdowało zastosowanie jedynie do podatników uzyskujących przychody wyłącznie z jednego źródła. W przypadku sporządzenia PIT przez zakład pracy nie jest też możliwe wspólne rozliczanie się małżonków czy skorzystanie z większości dostępnych ulg. Rozwiązanie takie stanowi ponadto dodatkowe obciążenie dla pracodawcy, który nie może z tego tytułu dochodzić żadnej rekompensaty od zatrudnionych.

Fiskus wyręczy obywateli

Od połowy marca tego roku sytuacja zmienia się diametralnie, a to za sprawą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającej możliwość wstępnego rozliczania podatnika PIT bezpośrednio przez urząd skarbowy. Prace nad nowym prawem toczyły się w trybie ekspresowym: 31 stycznia br. projekt przygotowany przez resort finansów trafił do laski marszałkowskiej, a 9 marca uchwalone już przepisy przekazano do podpisu prezydenta. W życie weszły zaledwie sześć dni później. – Dziś zmieniamy filozofię działania. To nie podatnik wypełnia formularz, który jest sprawdzany przez urząd, tylko odwrotnie. Podatnik sprawdzi to, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI