Portfel Studenta 2022: rosną ceny, topnieją studenckie oszczędności

Portfel Studenta 2022: rosną ceny, topnieją studenckie oszczędności
Źródło: WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rosnące ceny mocno odbijają się w tym roku na studenckich portfelach. Studenci wydają więcej, a oszczędzają mniej. Wskazują też, że brakuje im wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i inwestowania - to najważniejsze wnioski z tegorocznego raportu "Portfel Studenta 2022" opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2022/2023.

Już w 2021 roku październikowy powrót studentów w mury uczelni był obarczony wzmiankami o rosnących cenach i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja utrzyma się także w zbliżającym roku akademickim. Ceny idą w górę za rekordowymi odczytami inflacji powyżej 16%, a to znajduje odzwierciedlenie w studenckich kieszeniach.

Według szacunków opracowanych przez WIB  uśrednione wydatki studenta w Polsce rosną nieprzerwanie od 6 lat i wynoszą obecnie 3 177 złotych miesięcznie (wzrost o co najmniej 437 złotych r/r). W związku z rosnącymi kosztami, kurczą się także oszczędności młodych ludzi.

Źródło: WIB

18% Respondentów w wieku 18‒24 lata badania przywoływanego w raporcie deklaruje, że nie posiada zgromadzonych na koncie żadnych oszczędności.

Kolejne 24% to osoby ze zgromadzonymi środkami do 1000 złotych. W związku z tym, o 4 p.p. spadła liczba osób, które mieściły się w przedziale 1001‒2500.

Źródło: WIB

Studenci z deficytem w wiedzy finansowej

Powyższe wskaźniki wyglądają jeszcze ciekawiej na tle oceny własnej sytuacji materialnej przez studentów. Aż 33% z nich czuje się finansowo porównywalnie do swoich rówieśników, a gorzej (35 proc.). Oznacza to, że problemy zaczynają dotykać niemal całą grupę społeczną polskich studentek i studentów.

Jak wskazują Autorzy raportu ‒ za tymi liczbami stoi również  m.in. deficyt w wiedzy finansowej młodych Polaków. Z badania WIB wynika, że wciąż utrzymują się wskaźniki osób, uważających że ich poziom wiedzy w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości (po 11%) czy inwestowania (26%) wymaga poprawy.

Najbardziej kłopotliwymi, a zarazem najpilniejszymi zagadnieniami do nauki pozostają te z zakresu cyberbezpieczeństwa (40%).

Źródło: WIB

Pobieżnie, ale więcej studentów czyta umowy

Nieco optymistyczniej rysuje się kontynuacja trendu w zakresie podejścia do zawierania umów finansowych, choć zmniejszeniu w skali roku uległ odsetek osób bardzo dokładnie zapoznających się z postanowieniami umownymi i jednocześnie konsultujących wszelkie niejasności (z 21% do 12%).

Osoby deklarujące pobieżne przeglądanie zawieranych umów oraz takie, którym zdarza się podpisać umowę bez jej wcześniejszej lektury spadły odpowiednio o 13 p.p oraz 3 p.p. Co piąta osoba ogranicza się jedynie do sprawdzenia głównych postanowień oraz poprawności danych osobowych (22%).

Ceny najmu mieszkań dla studentów ‒ w górę

Poza wpływem inflacji, wyraźnie zmieniła się także sytuacja na studenckim rynku najmu, dotkniętym konsekwencjami wojny w Ukrainie, a w efekcie niespotykaną dotąd liczbą  uchodźców, którzy znajdowali schronienie dzięki polskiej gościnności w prywatnych mieszkaniach i domach.

Skutkiem tego był znaczący spadek liczby ofert mieszkań na wynajem, a ceny tych, które pozostały na rynku, potrafią sięgać wysokości nawet ½ miesięcznego studenckiego budżetu. Im bliżej powrotu studentów do ośrodków akademickich, skupionych wokół największych miast, zauważalny jest jednak stopniowy powrót wzrostu liczby ogłoszeń. Ceny najmu wciąż pozostają stosunkowo wysokie.

Jak duży wpływ na sytuację mieszkaniową studentów miał powrót do kształcenia stacjonarnego? W jakim stopniu zmienił się w ostatnich latach rynek najmu studenckiego?

Czytaj także: Znaczący wzrost zainteresowania wynajmem nieruchomości wśród studentów >>>

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące zakwaterowania dla studentów można znaleźć w tegorocznym raporcie „Studenci na rynku nieruchomości. Raport 2022”, opracowanym przez Centrum AMRON. Raport jest dostępny na stronie internetowej www.amron.pl w zakładce Studenci na rynku nieruchomości.

Pełna wersja raportu „Portfel Studenta 2022” jest dostępna na stronach internetowych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich.


Raport „Portfel Studenta 2022” to siódma edycja opracowania przygotowanego corocznie przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Raport wydawany jest cyklicznie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim i jest elementem działań informacyjno-edukacyjnych Projektu „Aktywny Student”, realizowanego w ramach programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, a w tym roku także dodatkowo w ramach zadania zleconego Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Materiały edukacyjne WIB – raporty, poradniki, filmy – dostępne są na www.wib.org.pl oraz www.bde.wib.org.pl.

Źródło: aleBank.pl